Vær oppmerksom på svake punkter!

 

Alle tak og fasader påvirkes kraftig av sollys, men også av forurensinger og av røykgasser fra skorsteinen. Hvis du har et flatt tak kan du risikere vannansamlinger i fordypninger og renner, disse kan føre til problemer på lang sikt. Skjøter rundt skorsteinen og ventiler bør også undersøkes nøye.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand