Gulv

På gulvsiden har vi et bredt sortiment av både en- og to-komponentprodukter. De fleste brukes først og fremst på betong, men kan også brukes på andre materialer som f.eks. tre.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand