Hvorfor skal jeg vedlikeholde bilen?

At rust- og metallskader koster bileierne mye penger hver år kjenner nok de fleste til. Årsakene kan være mange, men en ting er sikkert, måten du behandler bilen din på påvirker dens verdi.

Hagmans har et bredt sortiment av bilpleieprodukter, rustbeskyttelse, sparkel og kjøretøykjemikalier.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand