Grip On metallmaling - metallmaling som
også kan brukes på plastisolbelagte overflater

Redd taket ditt

Beskytt huset ditt i tide, og spar penger!

Regelmessig vedlikehold av taket og fasaden er en billig løsning i forhold til å investere i nytt. Hagmans har lang tradisjon innen vedlikehold av metalloverflater, og gjennom årene har produktene våre vært flittig brukt både og profesjonelle og gjør-det-selv-brukere. Derfor er vi godt kjent med de strenge kravene som må stilles for et godt produkt som skal brukes på metall.

Hvis du har et metalltak eller -fasade som begynner å dra på årene, er det på høy tid at du foretar en kontroll. Ingen forsikring dekker lekkasjeskader som er forårsaket av manglende vedlikehold. Hvis du venter for lenge, kan skadene bli svært kostbare.

Vær oppmerksom på svake punkter

Alle tak og fasader påvirkes kraftig av sollys, men også av forurensinger og av røykgasser fra skorsteinen. Rustflekker på metallet er også alarmerende. Hvis du har et flatt tak kan du risikere vannansamlinger i fordypninger og renner, disse kan føre til problemer på lang sikt. Skjøter rundt skorsteinen og ventiler bør også undersøkes nøye.

Tre viktige krav

God vedheft. For å oppnå fullgod langtidsbeskyttelse er det viktig at vedlikeholdsproduktene passer til underlaget på best mulige måte.
 
Vannbestandighet. Taket må kunne motstå værpåkjenninger, og tåle å bli utsatt for store mengder vann over lengre tid. Det må også tåle vannansamlinger som ofte dannes i fordypninger og renner. Hagmans vedlikeholdsprodukter for tak er grundig testet for å tåle slike harde forhold.
 
Værbestandighet. Taket påvirkes både av sollyset og av forurensinger som finnes i luften, f.eks. røykgassene fra skorsteinen. Hagmans produkter er sterke og holdbare, og gir fullgod beskyttelse i mange år.

Produktbeskrivelse:

 


Grip On Tak/Fasade er et vannløselig akrylatbasert system som består av syrevask, primer, tak-/fasademaling og Shot. Tak-/fasademalingen kan brukes både med og uten tilsetning av Grip On Shot.
 
Grip On syrevask er et effektivt surt vaskemiddel for metalloverflater.
 
Grip On Primer er en vannløselig akrylatbasert grunningsmaling med effektive rustbeskyttelsespigmenter. Grip On Primer brukes til behandling av metalloverflater.
 
Grip On Shot tilsettes tak-/fasademalingen for å skape et herdende to-komponentlig produkt. Dette anbefales først og fremst dersom det er liten helling på taket (<15°), fare for ansamling av stillestående vann, eller hvis man vil forbedre malingens egenskaper og levetid.

Slik går du frem:

1. Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt, fast og egne seg for behandling med maling. Vask overflaten med Hagmans Tak-/fasadevask.
• Nyere zinkbehandlet overflate – overflaten syrebehandles med Hagmans Syrevask eller med 10 % fosforsyre, og skylles grundig. 
• Eldre zinkbehandlet overflate – evt. hvitrust fjernes med Hagmans Syrevask eller med 10 % fosforsyre, og skylles grundig.
• Umalt aluminium – evt. rester av kritting og oksidering (hvitrust) rengjøres med Hagmans Syrevask. Skyll deretter grundig med vann. Slip overflaten lett for bedre vedheft. Grunn hele overflaten med Grip On Primer.
• Tidligere malte overflater – kontroller vedheftingen til underlaget, ved dårlig vedheft må malingslaget fjernes. Overflaten behandles deretter avhengig av underlaget.
• Plastisol – eksisterende plastisol som er under 140 my fjernes vha. f.eks. vannblastring.
• Anbefales ikke på PVF2.
• Svært blanke overflates slipes matt.
• Rustne partier skrapes, slipes eller stålbørstes til rent metall og behandles med Hagmans Grip On Primer.
• Sparkle eventuelle sprekker eller hull med Hagmans Stålplast Epoksyfiller. 

2. Påføring

Påfør Grip On med pensel, rulle eller sprøyte.
For å få jevn farge og glans, anbefales det å påføre minst to strøk.

Dette trenger du (Plåttak/Plåtfasad) Hagmans produkt Forbruk
Reparasjon: Stålplast epoksyfiller Avhenger av skadens omfang.
Primer: Grip On Primer ca. 0,12 l / m²
Tørketid: 3 tim.
Topplag: Grip On Tak/Fasade ca. 0,12 l / m²
Tørketid: 3 tim.
Topplag: Grip On Tak/Fasade ca. 0,12 l / m²
Tørketid: 3 tim.
Standardverdiene varierer med underlagets struktur.
Malingen påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Ikke mal i fuktig vær, maks. luftfuktighet 80 % RF. 
Ikke mal når temperaturen er lavere enn +7 °C eller høyere enn 30 °C. Ikke mal i direkte sollys. Bruk samme partinummer til sammenhengende overflate. Arbeidsverktøyet rengjøres med vann. Hvis det er liten helling på taket (<15°) eller hvis man vl forbedre malingens egenskaper og levetid, anbefales det å tilsette Grip On Shot. For mer informasjon, se datablad.

 

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand