Takmasse - Fugefritt og pent tak

Redder du taket, sikrer du huset

Vær oppmerksom på husets svake punkter. Hvordan har taket ditt det egentlig? Har du et papp-, blikk- eller eternittak som er eldre enn fem år, er det på høy tid å foreta en kontroll. Ingen forsikring dekker lekkasjeskader som er forårsaket av manglende vedlikehold. Hvis du venter for lenge kan skadene bli svært kostbare, og du risikerer i tillegg å måtte legge om hele taket. Alle tak og fasader påvirkes kraftig av sollys, men også av forurensinger og av røykgasser fra skorsteinen. Sprekker, uttørking og blærer i takpappen er varseltegn som du må ta på alvor. Rustflekker på blikktaket er også alarmerende. Hvis du har et flatt tak kan du risikere vannansamlinger i fordypninger og renner, disse kan føre til problemer på lang sikt. Skjøter rundt skorsteinen og ventiler bør også undersøkes nøye.

                          Før                                       Etter

Tre viktige krav

God vedheft. For å oppnå fullgod langtidsbeskyttelse er det viktig at vedlikeholdsproduktene passer til underlaget på best mulige måte. Hagmans har valgt å bruke lakknafta som løsemiddel, da dette trenger inn og forener seg med underlaget på en god måte.

Vannbestandig. Taket må kunne motstå værpåkjenninger, og tåle å bli utsatt for store mengder vann over lengre tid. Det må også tåle vannansamlinger som ofte dannes i fordypninger og renner. Hagmans produkter for vedlikehold av tak er nøye testet for å kunne motstå harde forhold, og overflaten løses ikke opp eller skades selv om det begynner å regne like etter at arbeidet er ferdig.

Værbestandig. Taket påvirkes både av sollyset og av forurensinger som finnes i luften, f.eks. røykgassene fra skorsteinen. Hagmans produkter er sterke og holdbare, og gir fullgod beskyttelse i mange år.

Slik går du frem:

Papptak ettlags

Anbefales for lettere renovering av eksisterende papptak, hvis pappen ikke altfor dårlig/gammel, eller hvis det alt er utført helarmering på taket.  Underlaget må være grundig rengjort og tørt. Blærer i pappen o.l. justeres (ved hjelp av Hagmans Asfaltkitt og Hagmans Asfaltklister) slik at overflaten er så jevn at det er mulig å oppnå et godt resultat. Større skader og sprekker over bjelker armeres med Hagmans armeringsmatte. Takmassen strykes vanligvis ut med takbørste i pappens lengeretning og mot overlappingen slik at ujevnheten fylles ut. Brukt materialmengde bør være ca 0,8 kg/m², avhengig av ytre overflate og pappkvalitet. 

Blikktak ettlags

Rengjør taket for skitt, og løsne gammel maling og rust ved skraping eller høytrykkspyling. Grunn rustne metalloverflater med Hagmans Rustbeskyttergrunning. Sprekker og hull kan enkelt tettes med Hagmans Asfaltkitt eller Hagmans Asfaltlim. Større reparasjoner armeres med Hagmans armeringsmatte. Takmassen påføres normalt med en takbørste kombinert med pensel for kantstrøk. Materialforbruket bør være 0,5-0,7 kg/m².

Papptak helarmering

1.

Underlaget må være grundig rengjort og tørt. Blærer i pappen o.l. justeres (ved hjelp av Hagmans Asfaltkitt og Hagmans Asfaltklister) slik at overflaten er så jevn at det er mulig å oppnå et godt resultat. Større skader og sprekker over bjelker armeres med Hagmans armeringsmatte.   

2.

Første laget legges ut på samme måte som ved ettlags påføring. Materialforbruket bør være ca 1,0 kg/m², avhengig av ytre overflate og pappkvalitet. Takmassen påføres i samme bredde som armeringsmatten.

3.

Legg armeringsmatten i den underliggende pappens lengderetning. Hele overflaten skal ”strykes over” med kost, slik at armeringen presses ned i takmassen.

4.

Til slutt legges på et heldekkende lag med takmasse (1,25 - 1,5 kg/m²). Hele prosedyren gjentas og armeringen overlappes hver gang med 3 til 5 cm. Det øvre laget med takmasse strykes ut med lange børstetak slik at overflaten blir så glatt som mulig. Ved skjøter legges armeringen opp noen cm slik at pappbretten er armert, og risikoen for lekkasje  Ved ventilasjonsrør, ventiler og andre detaljer skal takmassen strykes helt inntil, eller dras opp ca 5 cm og avsluttes med en rett kant.

Dette trenger du

 

Papptak ettlags Hagmansprodukt Forbruk
Reparasjon: Asfaltlim/Asfaltkitt Avhenger av skadens omfang
Grunning: Asfaltprimer ca 0,2 l/m2
Topplag: Takmasse ca 0,8 kg/m2
Papptak helarmering Hagmansprodukt Forbruk
Reparasjon: Asfaltlim/Asfaltkitt Avhenger av skadens omfang
Grunning: Asfaltprimer ca 0,2 l/m2
Første strøk: Takmasse ca 1 kg/m2
Armering: Armeringsmatte Avhengig av takoverflaten
Topplag: Takmasse 1,25-1,5 kg/m2
Blikktak ettlags Hagmansprodukt Forbruk
Reparasjon: Asfaltkitt og evt. armeringsmatte Avhenger av skadens omfang
Grunning: Grip On Primer ca 0,1 l/m2
Topplag: Takmasse 0,5-0,7 kg/m2

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand