Kulörkarta Golv


Golvfärg EP-V Blank finns i samtliga kulörer (ca glans 80)
Golvfärg 1K finns i 000, 002, 003, 005, 007, 021 (ca glans 40)
Golvfärg EP-V Tjockfilmsfärg finns i 003, 002 (glans ca 65)
Golvfärg EP-V Objekt finns i 003, 002 (glans ca 55)
Golvfärg HP finns i 003, 002,  (glans ca ca 90)
Golvbeläggning HP Plus finns i 003 (glans ca 90)

OBS! Färgavvikelser kan förekomma.

Specialkulörer

Vi kan även tillverka många andra specialkulörer utöver Hagmans standardkulörer till ett något högre pris och nyanseringstillägg. Leveranstiden är i de flesta fall 1 vecka.

NCS

De flesta standardkulörerna ligger inte exakt på ett NCS-nummer, utan det är närmaste NCS-nummer som är angivet.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand