Gulvmaling til krevende overflater

Underlag og forbehandling

Ingen maling kan kompensere for et dårlig underlag eller for dårlig forarbeide. Gulvoverflaten må alltid være ren og fast før du begynner å male. Ny betong har en overflate med sementhud med dårlig holdfasthet. Dette laget må du fjerne først, for eksempel ved hjelp av maskinsliping, blastring eller syrevask med saltsyre.

Syrevask

Bland 1 del kons. saltsyre med 9 deler vann.
Fukt gulvet med vann.
Fordel syreblandingen med svaber eller kost.
Skyll grundig med vann.

Mindre overflater kan eventuelt stålbørstes og deretter støvsuges nøye. Sprekker og små ujevnheter tettes først med Hagmans Epoksysparkel.

Kontroller at gulvet ikke avgir fukt. Dette tester du enklest ved å dekke minst 1 m² med tett plast og se om det dannes kondens, eller om det oppstår fargeforandringer i løpet av ett døgn. Hvis du er usikker, anbefales det å bruke EP-V-maling.

Gammel maling fjernes best ved hjelp av diamantsliping eller blastring. Dersom du velger å male et gulv som har vært malt før, er det viktig at overflaten slipes matt, og at all løs maling fjernes. Ved overmaling kommer resultatet an på den gamle malingens festeevne og hold.

Hagmans Gulvmalinger EP-V

Hagmans EP-V produkter for gulv består av tokomponent vannbasert epoksy. Gulvimpregnering EP-V er egnet til støvbinding på nye betonggulv (første strøk), og til impregnering (andre strøk).
Gulvmaling EP-V Blank, Gulvmaling EP-V Tykkfilm og Gulvmaling EP-V Objekt er først og fremst beregnet på betonggulv, men kan også brukes på gulv av tre, sponplater eller fiberplater. Gulvmalingene er egnet for gulv i hjemmet, som f.eks. kjellergulv, og gulv som er utsatt for lettere trafikk innen industri og handel.
I Hagmans EP-V sortiment for gulv, finnes også Klarlakk EP-V som først og fremst brukes til lakkering av fargechipsgulv.

Husk å...

- Alltid forbehandle i henhold til Hagmans forskrifter.
- Bruke egnet beskyttelsesutstyr for å unngå hudkontakt.
- Sørg for god ventilasjon. Luftfuktighet over 85 % RH kan føre til matt og skjoldet overflate.  
- Hvis det går mer enn 24 før det neste strøket påførs, anbefales det å mattslipe for å sikre vedheftingen.
- Arbeidsredskap rengjøres i vann. 

Slik går du frem:

Gulvimpregnering EP-V

1. Grunn overflaten med Gulvimpregnering EP-V. Spe ut med 10 - 20 % vann. (Kun grunning fungerer bra som støvbinding).
2. Andre strøket påføres med Gulvimpregnering EP-V uten å fortynne. Impregnering oppnås ved to strøk som gir gulvet jevn glans. På svært sugende gulv kan det være en fordel med et tredje strøk. 

Gulvmaling EP-V Blank

1. Grunn overflaten med Gulvmaling EP-V. Spe ut med 10 - 20 % vann dersom underlaget er sugende.
2. Dekkstrøket påføres med Gulvmaling EP-V uten å fortynne. To strøk gir en dekkende blank overflate med jevn farge. Et tredje strøk kan være nødvendig på sterkt sugende eller kontrastrike gulv. Sklisikring oppnås ved å blande i Sand 18 V. 

Gulvmaling EP-V Tykkfilm

1. Grunn overflaten med Gulvmaling EP-V Tykkfilm. Fortynn med 10 - 20 % vann dersom underlaget er sugende.
2. Påfør det andre strøket uten fortynning. Glansgraden synker ved tykke lag. 

Gulvmaling EP-V Objekt

1. Grunn overflaten med gulvmaling EP-V Objekt. Fortynn med 10 % vann dersom underlaget er sugende.
2. Påfør det andre strøket uten fortynning.

Du finner mer informasjon om produktene i de respektive produktdatabladene.

Dette trenger du (Standardverdiene varierer med gulvstrukturen.)
Støvbinding: Gulvimpregnering EP-V 0,12 kg/m²
1 strøk anbefales
Impregnering: Gulvimpregnering EP-V 0,12 kg/m²/lag
2 strøk anbefales
Sklisikring: Sand 18 V
Bare i Gulvmaling EP-V Blank
ca. 7%
Maling: Gulvmaling EP-V Blank 0,12 kg/m²/strøk
2 strøk anbefales
Maling: Gulvmaling EP-V Objekt 0,12 kg/m²/strøk
2 strøk anbefales
Maling:
Gulvmaling EP-V Tykkfilm 0,12 kg/m²=grunning
0,3 kg/m²=tykkfilmsmaling

Gulvmaling EP-V Blank finnes i alle farger.
Gulvmaling EP-V Tykkfilm finnes i 003, 002 (halvblank).
Gulvmaling EP-V Objekt finnes i 003, 002 (halvblank).

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand