Fargesandgulv - slitesterke og dekorative gulv

Underlag og forbehandling

Ingen maling kan kompensere for et dårlig underlag eller for dårlig forarbeide. Gulvoverflaten må alltid være ren og fast før du begynner å male. Ny betong har en overflate med sementhud med dårlig holdfasthet. Dette laget må du fjerne først, for eksempel ved hjelp av maskinsliping, blastring eller syrevask med saltsyre.

Syrevask

Bland 1 del kons. saltsyre med 9 deler vann.
Fukt gulvet med vann.
Fordel syreblandingen med svaber eller kost.
Skyll grundig med vann.

Mindre overflater kan eventuelt stålbørstes og deretter støvsuges nøye. Sprekker og små ujevnheter tettes først med Hagmans Epoksysparkel.

Kontroller at gulvet ikke avgir fukt. Dette tester du enklest ved å dekke minst 1 m² med tett plast og se om det dannes kondens, eller om det oppstår fargeforandringer i løpet av ett døgn. Hvis du er usikker, anbefales det å bruke EP-V-maling.

Gammel maling fjernes best ved hjelp av diamantsliping eller blastring. Dersom du velger å male et gulv som har vært malt før, er det viktig at overflaten slipes matt, og at all løs maling fjernes. Ved overmaling kommer resultatet an på den gamle malingens festeevne og hold.

Slik går du frem:

1.

Grunn med Gulvmaling EP-V i ønsket farge. Spe malingen ut med 10-20 % vann på porøse eller sugende underlag. Sørg for god ventilasjon slik at vannet fordamper før malingen herder.

2.

Alternativ 1: Påfør Tykkfilmslakk EP på en del av overflaten (på mindre overflater, ca. 5 m², kan du bruke Gulvmaling EP-V). Strø deretter fargesand i den våte lakken. La minst 20 cm være ustrødd der du fortsetter med neste strøk. Dette er for å unngå overmaling av sanden.
 
Alternativ 2: Påfør Tykkfilmslakk EP på hele overflaten, og bruk deretter sko med knotter for å strø fargesanden i den våte lakken. Det er viktig at det strøs nok sand på gulvet.

3.

La herde, og fjern overflødig sand (som kan brukes på nytt). Slip overflaten og støvsug nøye.

4.

Innendørs: Topplakker én eller to ganger med Tykkfilmslakk EP. Regn med ca. 10 timer mellom strøkene, men ikke lenger enn 24 timer.
 
Utendørs: Topplakker minst 2 ganger med PU 4020, eller minst 3 ganger med Akryllakk.
OBS! Ekstremt høye temperaturer, f.eks. direkte sollys, kan korte ned herdingstiden lokalt. Da bør mattslipingen utføres før neste strøk påbegynnes. For å oppnå herding kreves en gulvtemperatur på minst +10 °C. Det ferdige fargesandgulvet kan tas i bruk etter ca. 36 timer ved +15 °C. Full styrke og bestandighet oppnås etter ca. 7 døgn.

Dette trenger du (Standardverdiene varierer med gulvstrukturen.)
Reparasjon: Epoksysparkel avhenger av skadens omfang
Grunning: Gulvmaling EP-V = 0,12 kg/m²
Lakkering: Tykkfilmslakk EP = 0,20 kg/m²
Sandstrøing: Fargesand = 1,5-2 kg/m²
Innendørs lakkering: Tykkfilmslakk EP = 0,40 kg/m² første lakkstrøk
= 0,25 kg/m² andre lakkstrøk
Utendørs lakkering:
PU 4020

Akryllakk
= 0,25 l./m² / strøk
minst to lakkstrøk anbefales
= 0,25 l./m² / strøk
minst tre lakkstrøk anbefales

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand