Gulv med fargechips

Underlag og forbehandling

Ingen maling kan kompensere for et dårlig underlag eller for dårlig forarbeide. Gulvoverflaten må alltid være ren og fast før du begynner å male. Ny betong har en overflate med sementhud med dårlig holdfasthet. Dette laget må du fjerne først, for eksempel ved hjelp av maskinsliping, blastring eller syrevask med saltsyre.

Syrevask

Bland 1 del kons. saltsyre med 9 deler vann.
Fukt gulvet med vann.
Fordel syreblandingen med svaber eller kost.
Skyll grundig med vann.

Mindre overflater kan eventuelt stålbørstes og deretter støvsuges nøye. Sprekker og små ujevnheter tettes først med Hagmans Epoksysparkel.

Kontroller at gulvet ikke avgir fukt. Dette tester du enklest ved å dekke minst 1 m² med tett plast og se om det dannes kondens, eller om det oppstår fargeforandringer i løpet av ett døgn. Hvis du er usikker, anbefales det å bruke EP-V-maling.

Gammel maling fjernes best ved hjelp av diamantsliping eller blastring. Dersom du velger å male et gulv som har vært malt før, er det viktig at overflaten slipes matt, og at all løs maling fjernes. Ved overmaling kommer resultatet an på den gamle malingens festeevne og hold.

Slik går du frem:

1.

Ubehandlete overflater og overflater med sterk fargekontrast grunnes med Gulvmaling EP-V i ønsket farge. Spe ut med 10-20 % vann på porøse/sugende underlag.

2.

Mal hele overflaten med Gulvmaling EP-V, og strø fargechips i den våte malingen. Beregn minst 10 timer herdetid.

3.

Slip lett med sandpapir, og støvsug hele overflaten.

4. Gulvmaling EP-V

Topplakker minst 2 ganger med Klarlakk EP-V. Regn med minst 10 timer herdetid før neste strøk. Du må imidlertid ikke vente lenger enn 24 timer. Alternativt én gang med Tykkfilmslakk EP. Ved høye krav til gulningsbestandighet anbefales to lakkstrøk med Topplakk PU 4020. Den er overmalbar etter ca. 8 timer.

 

4. Golvfärg 1K

Topplakker minst 2 ganger med 1K Klarlakk. Regn med minst 3 timer herdetid før neste strøk. Gulvet kan trås på ca. 12 timer etter siste lakkstrøk. Gjennomherding skjer i løpet av 5-7 døgn. Ønskes en enda sterkere lakk, anbefaler vi 2-komponet klarlakk EP-V.

Dette trenger du (Gulvmaling EP-V)
Reparasjon: Epoksysparkel Avhenger av skadens omfang
Grunning: Gulvmaling EP-V = 0,12 kg/m², spädes 10-20%
Dekkmaling: Gulvmaling EP-V = 0,12 kg/m²
Lage spetter: Fargechips = 30-100 g/m²
Innendørs lakkering: Klarlakk EP-V

Tykkfilmslakk EP
Topplakk PU 4020
(gulningsbestandig)
= 0,12 kg/m2 første gang
Minst to lakkstrøk anbefales.
= 0,15 kg/m². OBS! 1 lakkering
= 0,12 kg/m2 per lakkstrøk
Minst to lakkstrøk anbefales.
Gulvet kan trås på ca. 24 timer etter siste lakkstrøk.
Gjennomherding skjer i løpet av 5-7 døgn. Tørke- og herdetidene gjelder ved gulvtemperaturer på ca. 15ºC.
Dette trenger du (Gulvmaling 1K)
Reparasjon: Epoksysparkel Avhenger av skadens omfang
Grunnning: Gulvmaling 1K = ca 0,1 l/m², spädes 20%
Dekkmaling: Gulvmaling 1K = 0,1 l/m²
Lage spetter: Fargechips = 30-100 g/m²
Innendørs lakkering: Klarlakk 1K 

Klarlakk EP-V
= ca 0,1 l/m²
Minst to lakkstrøk anbefales.
= 0,12 kg/m² 1:a gången
Minst to lakkstrøk anbefales.
Standardverdiene varierer med gulvstrukturen. Gulvet kan trås på ca. 24 timer etter siste lakkstrøkGjennomherding skjer i løpet av 5-7 døgn. Tørke- og herdetidene gjelder ved gulvtemperaturer på ca. 15ºC. Vi anbefaler ikke å bruke Fargeflak utendørs.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand