Metallskade

Ingen ønsker å få en metallskade, på f.eks. bilen, men det kan likevel hende en dag.
Med litt tid og tålmodighet reparerer de fleste skaden selv, om den ikke er for stor.

Hvilke typer sparkel finnes det?

Håndsparkel er vanligvis 2-komp. polyestersparkel, akryl- eller cellulosesparkel.
Når det gjelder håndsparkel skiller man mellom universal- og finsparkel. Universalsparkel brukes til større utfyllinger. Finsparkel til finere utfyllinger. Jo nærmere lakken, jo finere (tettere) sparkel.

Sprøytesparkel kan være 2-komp. og polyesterbasert eller 1-komp. akrylbasert.

 

1.

Start med å rengjøre overflaten som skal repareres og området rundt med silikonfjerner, tynner eller annet løsemiddel som ikke er fett. Tørk deretter tørt med en ren, myk klut. 

2.

Hvis det er vanlig karrosserimetall, sliper du lett med slipepapir. Hvis det er snakk om større overflater, kan du bruke en slipemaskin. 80-papir egner seg godt. All eventuell rust må fjernes. Hvis rusten ikke fjernes nøye, vil det oppstå ny rustdannelse. Slip området mellom reparasjonsområdet og det omliggende lakklaget med 180-papir slik at overflaten blir så jevn og glatt som mulig. OBS! Hvis overflaten som skal repareres er galvanisert (forsinket), sliper du bare overflaten lett med et fint slipepapir, for eksempel med 240-papir. Dette er for å ikke skade galvaniseringen. Hvis det er rust på overflaten må denne fjernes. Slip med 80-papir. Hvis underlaget er bar aluminium må du først avfette overflaten med silikonfjerner, og deretter slipe overflaten lett med et fint slipepapir, P 180-240, og deretter avfette overflaten igjen.

Grunn deretter aluminiumsflaten med 2-komp. epoksyprimer Hagmans Grunnprimer CA i et tynt lag, 10 - 15 våte my. La tørke i like mange minutter som antall pålagte my før du legger på sparkelet. 

3.

Etter dette tørker du bort slipestøvet med en klebeduk (takrag) eller en annen lofri fille.

4.

Bland deretter et egnet stålplast på f.eks. en tre- eller glasskive. Alle våre produkter er 2-komponent polyestersparkel. Ikke bland mer om gangen enn du bruker innen 4-5 minutter, da sparkelet stivner fort etter blanding.

Ta en passende mengde komp. A ut av boksen, og tilsett 2-3 % herder (komp. B, tuben). Rør godt til blandingen har jevn farge. Dette er viktig.

5.

Bruk en metall- eller gummisparkel til sparklingsarbeidet. Hvis bulken (skaden) er mer enn 3-4 mm dyp bør du legge sparkelet på i omganger, dvs. sparkle, slipe, sparkle, slipe. Dette gjøres for å få et perfekt resultat.

6.

Når sparkelet er herdet, det tar 15-20 minutter, sliper du først med 120 tørrslipepapir. For å unngå sliperiper, bruker du f.eks. et 180-papir etter dette.

Deretter avslutter du med 320-papir.
Bruk slipekloss til slipearbeidet. 

7.

Hvis du lakker rett på sparkelet kan det oppstå suginger i lakklaget, og resultatet blir mattere topplakk. Legg derfor på en primer først, f.eks. 1-K Rustbeskyttelsesgrunner, rød (spray), Hagmans Grunnmaling Grå (spray) eller Spray-Max Fyllprimer (spray) etter at du har dekket nærliggende områder med beskyttelsespapir. Hvis du vil ha et svært godt resultat, legger på på Stålplast Spraysparkel eller Spray Max Akrylfyller på når primeren har tørket i 15-20 minutter. 

8.

Etter omtrent 30 minutter sliper du spraysparkelet lett med 1000-korn eller finere våtslipepapir.

9.

Vask nok en gang med silikonfjerner (bruk en myk, ren klut). 

10.

Etter dette tørker du med en klebeduk og legger på topplakken. Her følger du lakkfabrikantens anvisninger. 

Gyllene regler

 • Vær alltid nøye med forarbeidet. 
 • Følg alltid instruksjonene for produktet. 
 • Forsøk alltid å utføre arbeidet i et rom der romtemperaturen er omtrent +20 °C og luftfuktigheten er normal. 
 • Sørg også for god ventilasjon.
 • Håndter alltid produktene med forsiktighet, og bruk beskyttelsesutstyr.

Vanlige feilfaktorer

 • Den absolutt vanligste feilfaktoren ved oppbygging av lakksystem er uten tvil for dårlig forbehandling, noe som kan gi opphav til dårlig vedheft, blæredannelse, krakelering, smuss i lakken og rust.
 • For dårlig rustbeskyttelsesprimer eller for tynt lagtykkelse kan raskt føre til rustangrep og tap av vedheft. 
 • For grovt slipepapir fører til at sliperiper vises i neste lakklag. 
 • Lakkering direkte på aluminium uten riktig grunning kan føre til tap av vedheft og blæredannelse. OBS! På ny aluminium kan det dog være vanskelig å opprettholde et stabilt lakksystem. Dette er fordi denne er valset med fett, noe som medfører at overflaten ikke er ”åpen”. Følgende arbeidstrinn forbedrer vedheften. Avfetting+sliping+avfetting.
 • Dårlige utslipp og for få lag med sparkel, sprøytesparkel og/eller fyller gjør at slipekanter og utjevnheter kommer til å vises gjennom lakken. 
 • Hurtigsparkel og Spraysparkel direkte på bart metall kan føre til blæredannelse. Det samme gjelder for 2-komp. polyesterbasert Sprøytesparkel900. 
 • Feil mengde herder i 2-komponentsystem, temperatur samt luftfuktighet påvirker herdetiden og utherdingsgraden. Overdosering av herdermengde i polyestersparkel kan misfarge topplakken. 
 • Et epoksybasert produkt herder ikke skikkelig hvis forholdene mellom A- og B-komponentene er feil. Ved høy luftfuktighet forlenges tørketiden på et vannløselig system. Et polyuretansystem kan skumme ved for høy luftfuktighet eller kontakt med vann. 
 • Alle typer systemer herder/tørker fortere ved forhøyet temperatur. Finn ut hva som gjelder for det aktuelle systemet.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand