Spot repair

Här visar vi hur en Spot Repair går till. Reparationsmetoden är främst för yrkesmän men även hemmafixaren får många bra tips i denna filmen.

Spot Repair - Kort version

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand