Lakkering

Ingen ønsker å få en metallskade, på f.eks. bilen, men det kan likevel hende en dag.
Med litt tid og tålmodighet reparerer de fleste skaden selv, om den ikke er for stor.

Hva trenger jeg til den perfekte lakkreparasjonen?

Rustfjerning/sliping:
- Rustskrape
- Slipepapir
- Slipesvamp

Grunne/sparkle
- Rustbeskyttelsesgrunning
- Sparkel
- Sprøytesparkel
- Filler

 

1. Dekklakkering

Eventuelle riper, steinsprutskader, bulker eller gjennomrustinger har med stor suksess
blitt reparert med Hagmans lakkforberedelsesprodukter som sparkel eller rustbeskyttelsesmiddel.
Overflaten som skal lakkeres må være ren og støvfri, og være grunnet med primer.

2. Riktig prøvesprøyting

Test sprøyteforløpet på en metallplate eller en papplate slik at du raskt kan finne ut hva som er riktig sprøyteavstand, og for å få utført den viktige sammenligningen av fargenyansen. Viktig! Boksen ristes først i ca. 2 minutter etter at kulen har løsnet.

3. Hold samme avstand hele tiden

Sprøyteavstanden skal være 25 cm. Et profesjonelt tips: Ved kortere avstand blir lakkfilmen ”våtere”, og dermed mørkere. Lengre avstand gir tynnere lakkfilm, og fargenyansen blir dermed lysere.

4. Maskere

Overflatene som ligger inntil skaden beskyttes først med dekkfolie eller papir.

5. Grunnlakkering

Under den første sprøytingen påføres bare en lett malingståke, som fungerer som en "oppfanger" for påfølgende lakk. Lakklaget blir dermed jevnt (ingen renninger).

6. Grunnlakkeringer av mindre overflater

Et profesjonelt tips: Ved lakkering av mindre overflater anbefales sjablonlakkering. Skjær ut et hull som er litt større en selve skadestedet, f.eks. i stiv kartong. Hold kartongen 1-2 cm over skaden, og sprøyt med sirkulære bevegelser.

7. Grunnlakkeringer av større overflater

Et profesjonelt tips: Større overflater lakkeres vha krysslakkering. Den første kryssingen påføres bare som en lett malingståke. Beveg sprayboksen vannrett og parallellt ovenfra og ned. Deretter loddrett på samme måte. Overlakkering: Det kan oppstå renninger når du snur ved de enkelte krysslinjene. Derfor bør du alltid avslutte utenfor lakkeringsstedet.

8. Finishsprøyting

Etter 5-6minutter bør det utføres en sprøyting med dekklakk, helt til du oppnår en jevn og blank overflate.

Gyllene regler

  • Vær alltid nøye med forarbeidet. 
  • Følg alltid instruksjonene for produktet. 
  • Forsøk alltid å utføre arbeidet i et rom der romtemperaturen er omtrent +20 °C og luftfuktigheten er normal. 
  • Sørg også for god ventilasjon. 
  • Håndter alltid produktene med forsiktighet, og bruk beskyttelsesutstyr.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand