Vi er kvalitets- og miljøcertificerede
i henhold til ISO 9001 og ISO 14001


Det betyder, at:
Vi sætter kunderne i centrum og er lydhøre over for deres forventninger og krav til vores produkter. Vores produkter, produktionsteknik og interne rutiner undergår en konstant udvikling for at leve op til kundernes krav. Hver ansat har forståelse og tager ansvar for sin indflydelse på den endelige kvalitet for at sikre, at kunden bliver tilfreds. Samtidig følger vi de relevante love og bestemmelser.

Vi arbejder forebyggende for at reducere andelen af råvarer, som forårsager forurening i luft og jord samt effektiviserer vores anvendelse af naturressourcer.

Ladda ner certifikat:
ISO 9001 & 14001 Svenska
ISO 9001 & 14001 Engelska

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand