REACH

Tillsammans med våra råvarutillverkare och importörer fortsätter vi på Hagmans Kemi AB vårt arbete för att se till att våra kunder/samarbetspartners kontinuerligt ska ha tillgång till våra produkter. Det är vår målsättning att alla ämnen i de produkter som vi tillverkar eller importerar skall vara förhandsregistrerade.
Våra råvaruleverantörer och importörer har bekräftat att de antingen har för avsikt att förhandsregistrera sina ämnen eller också anser att ämnena omfattas av undantag. Vi har fått bekräftat att vissa ämnen faktiskt redan har förhandsregistrerats.

Under förhandsregistreringsperioden kommer vi att ha kontakt med alla våra råvarutillverkare och importörer för att de ska leva upp till förväntningarna som Ni ställer som kund/samarbetspartner till Hagmans Kemi AB.

Om det kommer till vår kännedom att ett visst ämne som ingår i våra produkter inte ska förhandsregistreras, informerar vi våra kunder/samarbetspartners om detta så snart som möjligt. Om detta inträffar, kommer vi att använda oss av godkända alternativa råvaruleverantörer. Vilket innebär att vi kommer att kunna förse våra kunder med Hagmans produkter efter dead-line.  

Vi på Hagmans Kemi AB vet att våra kunder/samarbetspartners infört administrativa rutiner för att övervaka om kemikalier som Hagmans Kemi AB levererar är redo för REACH.
Vi inser att dessa rutiner kan vara betungande och för att underlätta kommer vi att rapportera information vi får från råvaruleverantörer och importörer som kan påverka våra kunder/samarbetspartners.

Ta gärna kontakt med oss om ni skulle behöva mer information; antingen via er kontaktperson på Hagmans Kemi AB eller också via nedanstående e-postadress.

leif.saterborn@hagmans.se                        
Leif Säterborn                                            
Lab. och utvecklingschef

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand