Hvorfor skal man beskytte sin bil mod rust?

De fleste ved sikkert, at rust koster bilejere mange penge hvert år i form af rustskader. Rustangrebene ses ikke altid i begyndelsen. De kommer tit snigende. For eksempel indvendigt i døre, tærskler og andre lukkede hulrum.

Nogle faktorer, som har betydning ved dannelse af rust:
• Bilens konstruktion.
• Klima og miljø, dvs. om vejene bliver saltet samt hvilken luftfugtighed, der er.
• Hvordan du vedligeholder din bil.
• Hvis du ikke anvender koldaffedtning på bilens vinduer, så rusten kan komme ind i døren og opløse rustbeskyttelsen.

Kontrollér rustbeskyttelsen hvert år, som det er beskrevet i Hagmans gør-det-selv-folder.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand