Værn om dit tag i tide!

Hvis du har et tag med tagsten af beton, som efterhånden er oppe i årene, er det på høje tid at foretage et eftersyn. Forsikringen dækker ikke lækageskader forårsaget af manglende vedligeholdelse. Hvis du venter for længe, kan det blive meget dyrt at udbedre skaderne.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand