Lakering

Man drømmer ikke om at komme ud for en metalskade på f.eks. sin bil, men det kan dog alligevel blive til virkelighed en skønne dag.
Hvis skaden ikke er for stor, reparerer de fleste skaden selv med lidt tid og tålmodighed.
 
 

Hvad skal jeg bruge til den perfekte lakreparation?

Rustfjernelse/slibning:
- Rustskraber
- Sandpapir
- Slibesvamp

Grunding/spartling:
- Rustbeskyttelsesgrunder
- Spartelmasse
- Sprøjtespartelmasse
- Filler

 

1. Dæklakering

Eventuelt forekommende ridser, stenslagsskader, buler eller gennemrustninger er med succes blevet repareret med Hagmans lakforberedelsesprodukter som spartelmasse eller rustbeskyttelsesmiddel.
Overfladen, som skal lakeres, skal være ren og fri for støv, og være grundet.

2. Korrekt prøvesprøjtning.

Afprøv først sprøjteforløbet på en plade eller et stykke pap for hurtigt at fastsætte den rigtige sprøjteafstand og for at kunne foretage den vigtige sammenligning af farvetonerne. Vigtigt! Spanden skal rystes i ca. 2 minutter, efter at kuglen er løsnet.

3. Hold afstanden

Sprøjteafstanden skal være ca. 25 cm. Et tip fra fagmanden: Ved kortere afstand bliver lakfilmen "vådere" og dermed mørkere. Længere afstand betyder tyndere lakfilm, og farvetonen synes dermed lysere.

4. Maskera

Skadens tilsluttende overflader skal først beskyttes med dækfolie eller papir.

5. Grundlakering.

Ved første sprøjteomgang påføres kun en let laktåge, som fungerer som et "fangegitter" for den påfølgende lak. Laklaget bliver derved homogent (uden udløb).

6. Grundlakering af mindre overflader

Et tip fra fagmanden: Ved lakering af mindre overflader anbefales skabelonlakering. Skær et lidt større hul ud end skadestedet i f.eks. stift karton. Hold kartonen 1-2 cm over skaden, og sprøjt med cirkelformede bevægelser.

7. Grundlakering af større overflader

Et tip fra fagmanden: Større overflader lakeres ved krydslakering. Første omgang skal kun påføres som en let laktåge. Bevæg spraydåsen vandret og parallelt fra oven og ned. Og derefter lodret på samme måde.
Overlakering: Der kan opstå udløb ved enderne af de enkelte krydslinjer. Derfor bør vendingen altid udføres udenfor lakeringsstedet.

8. Finishsprayning

Efter 5 - 10 minutter skal der sprayes med dæklak, indtil der opstår en glat og blank overflade.

Gyldne regler

• Vær altid grundig med forarbejdet.
• Følg altid instruktionerne for produktet.
• Stræb altid efter at udføre arbejdet i et lokale med en rumtemperatur på ca. +20 °C og normal luftfugtighed.
• Sørg også for at have en god ventilation.
• Håndtér altid produkterne med forsigtighed, og anvend beskyttelsesudrustning.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand