Takmassa - Fugefrit og pænt tag

Hvis du redder taget, sikrer du huset

Vær opmærksom på tagets svage punkter Hvordan har dit tag det egentligt? Har du et tag af tagpap, metal eller eternit, som er ældre end fem år, er det på høje tid at foretage et eftersyn. Forsikringen dækker ikke lækageskader forårsaget af manglende vedligeholdelse. Hvis du venter for længe, kan skaderne blive meget dyre at reparere, og desuden risikerer du at skulle lægge hele taget om. Alle tag påvirkes kraftigt af sollys, men også af luftforureningen og af røggasser fra skorstene. Revner, udtørring og blærer i tagpappet er advarselssignaler, som du skal tage alvorligt. Rustpletter på metaltaget er også alarmerende. Hvis du har et fladt tag, risikerer du, at der samles vand ved fordybninger og render, som kan være et problem på langt sigt. Fuger og tilslutninger rundt omkring skorstene og ventiler bør også efterses nøje.

                          Før                                                           Efter

Tre vigtige krav

God vedhæftning. For at opnå den bedste langtidsbeskyttelse er det vigtigt, at vedligeholdelsesproduktet samarbejder med underlaget på den bedst mulige måde.

Vandbestandighed. Taget skal kunne modstå vejrets magter og også kunne tåle kraftig vandpåvirkning i længere tid. Derudover skal det også kunne modstå vandsamlinger, som ofte dannes i fordybninger og render. Hagmans vedligeholdelsesprodukter til tag er grundigt testede for at kunne modstå hårde forhold.

Vejrbestandighed. Taget påvirkes af sollys og af luftforureningen, som f.eks. røggasser fra skorstene. Hagmans produkter er stærke og robuste og giver fuld beskyttelse i mange år. 

Sådan gøres det:

Tagpap enkeltstrøg

Anbefales til lettere renovering af eksisterende tagpap, hvor pappet ikke er alt for dårligt/gammelt, eller hvor helarmering allerede er blevet udført på taget. Underlaget skal være rent og tørt. Papblærer eller lignende justeres (ved hjælp af Hagmans Asfaltkit og Hagmans Asfaltklæber), så overfladen bliver så glat, at der kan opnås et godt resultat. Større skader og revner i bjælker skal armeres med Hagmans Armeringsmåtte. Tagmassen fordeles normalt med en tagbørste langs pappets længderetning, og henimod overlapningen, således at fugen fyldes ud. Materialeforbruget bør være ca. 0,8 kg/m² afhængigt af overfladestrukturen og papkvaliteten.

Metaltag enkeltstrøg

Rengør taget for snavs og rester af gammel maling og rust, ved hjælp af afskrabning eller sandblæsning. Grund rustne plader med Hagmans Rustbeskyttelsesgrunder/Metalgrunder. Revner og huller kan nemt repareres med Hagmans Asfaltkit eller Hagmans Asfaltklæber. Større reparationer skal armeres med Hagmans Armeringsmåtte.  Tagmassen påføres normalt med en tagbørste kombineret med en pensel til kanterne. Materialeforbruget bør være 0,5-0,7 kg/m².

Tagpap helarmering

1

Underlaget skal være rent og tørt. Papblærer eller lignende justeres (ved hjælp af Hagmans Asfaltkit og Hagmans Asfaltklæber), så overfladen bliver så glat, at der kan opnås et godt resultat. Større skader og revner i bjælker skal armeres med Hagmans Armeringsmåtte. 

2

Det første lag lægges ud på samme måde som ved enkeltstrøg. Materialeforbruget bør være ca. 1,0 kg/m², afhængigt af overfladestrukturen og papkvaliteten. Tagmassen skal påføres i mindst den samme bredde som armeringsmåtten.

3

Læg armeringsmåtten i den underliggende tagpaps længderetning. Hele overfladen skal "stryges over" med børsten, således at armeringen presses ned i tagmassen.

4

Til sidst påføres et dækkende lag af tagmasse (1,25 - 1,5 kg/m²). Hele proceduren gentages, og armeringen overlappes hver gang med 3 til 5 cm. Det øverste lag af tagmassen fordeles med lange børstestrøg, så overfladen bliver så glat som muligt. Ved tilslutninger lægges armeringen op nogle cm, således at papfolderne er armerede og lækagerisikoen mindskes. Dæksler, spuns og andre detaljer dækkes helt, eller også trækkes tagmassen op ca. 5 cm og afsluttes med en lige kant.

Det skal du bruge

 

Tagpap enkeltstrøgHagmansproduktForbrug
Reparation: Asfaltklæber/Asfaltkit Afhængigt af skadens omfang
Grunding: Asfaltgrunder ca 0,2 l/m2
Øverste lag: Tagmasse ca 0,8 kg/m2
Papptak helarmeringHagmansproduktForbrug
Reparation: Asfaltklæber/Asfaltkit Afhængigt af skadens omfang
Grunding: Asfaltgrunder ca 0,2 l/m2
Første strøg: Tagmasse ca 1 kg/m2
Armering: Armeringsmåtte Beroende av takytan
Øverste lag: Tagmasse 1,25-1,5 kg/m2
Plåttak enkelstrykning Hagmansprodukt Forbrug
Reparation: Asfaltkit og eventuelt en armeringsmåtte  Afhængigt af skadens omfang
Grunding: Grip On Metalgrunder ca 0,1 l/m2
Øverste lag: Tagmasse 0,5-0,7 kg/m2

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand