Grip On Metalmaling - Metalmaling også til plastisolbelagte overflader

Red dit tag

Tag vare på dit hus i tide, og spar penge!

Regelmæssig vedligeholdelse af taget og facaden er en billig løsning sammenlignet med at investere i et nyt. Hagmans har en lang tradition inden for vedligeholdelse af metaloverflader, og vores produkter er gennem årene blevet anvendt flittigt af både professionelle og gør-det-selv-folk. Vi er derfor fortrolige med de hårde krav, som stilles til et godt produkt til metaltage.

Hvis du har et metaltag eller en metalfacade, som efterhånden er kommet op i årene, er det på høje tid at foretage et eftersyn. Forsikringen dækker ikke lækageskader forårsaget af manglende vedligeholdelse. Hvis du venter for længe, kan det blive meget dyrt at udbedre skaderne.

Vær opmærksom på svage punkter!

Alle tag og facader påvirkes kraftigt af sollys, men også af luftforureningen og af røggasser fra skorstene. Rustpletter på metaltaget er også alarmerende. Hvis du har et fladt tag, risikerer du, at der samles vand ved fordybninger og render, som kan give problemer på langt sigt. Fuger og tilslutninger rundt omkring skorsten og ventiler bør også efterses nøje.

Tre vigtige krav


God vedhæftning.
For at opnå den bedste langtidsbeskyttelse er det vigtigt, at vedligeholdelsesproduktet samarbejder med underlaget på den bedst mulige måde.

Vandbestandighed.
Taget skal kunne modstå vejrets magter og også kunne tåle kraftig vandpåvirkning i længere tid. Derudover skal det også kunne modstå vandsamlinger, som ofte dannes i fordybninger og render. Hagmans vedligeholdelsesprodukter til tag er grundigt testede for at kunne modstå hårde forhold.


Vejrbestandighed.
Taget påvirkes af sollys og af luftforureningen, som f.eks. røggasser fra skorstene. Hagmans produkter er stærke og robuste og giver fuld beskyttelse i mange år. 

 

Produktbeskrivelse:

 


Grip On Tag/Facade er et vand- og akrylatbaseret system, som består af bejdsevæske, grunder, tag/facademaling og shot. Tag/Facademalingen kan anvendes både med og uden tilsætning af Grip On Shot.
 
Grip On Bejdsevæske er et effektivt surt bejdsemiddel til metaloverflader.
 
Grip On Grunder er en vand- og akrylatbaseret grunder med effektive rustbeskyttelses-pigmenter. Grip On Grunder anvendes til behandling af metaloverflader.
 
Grip On Shot tilsættes til tag/facademalingen for således at skabe et hærdende to-komponent produkt. Dette anbefales hovedsageligt, hvis der er lavt fald på taget (< 15°), risiko for stående vand, eller hvis man ønsker at forbedre malingens egenskaber og levetid yderligere. 
 

Sådan gøres det:

1. Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og egnet til bemaling. Vask overfladen med Hagmans Tag/Facadevask.
• Nyere forzinket overflade – overfladen bejdses med Hagmans Bejdsevæske eller 10 % fosforsyre, og skylles grundigt. 
• Ældre forzinket overflade – eventuel hvidrust fjernes med Hagmans Bejdsevæske eller 10 % fosforsyre, og skylles grundigt.
• Umalet aluminium – evt. rester af kridtning og oxidation (hvidrust) rengøres med Hagmans Bejdsevæske. Skyl derefter grundigt med vand. Let afslibning af overfladen for bedre vedhæftning. Grund hele overfladen med Grip On Grunder.
• Tidligere bemalede overflader - kontrollér vedhæftningen på underlaget. Ved dårlig vedhæftning skal malingen fjernes. Overfladen skal behandles afhængigt af underlaget.
• Plastisol – eksisterende plastisol, som er mindre end 140 my tykt, fjernes med f.eks. højtryksrensning.
• Anbefales ikke på PVF2.
• Meget blanke overflader skal matslibes.
• Steder med rust skal afskrabes, slibes eller stålbørstes til rent metal, og behandles med Hagmans Grip On Grunder.
• Udfyld eventuelle revner eller huller med Hagmans Stålplast Epoxy Filler.

2. Påføring

Påfør Grip On med pensel, rulle eller sprøjtepistol.
Det anbefales at påføre mindst to lag for at opnå jævn farve og glans.
Det skal du bruge (Metaltag/metalfacade) Hagmans produkt Forbrug
Reparation: Epoxy Filler
Afhængig af skadens omfang.
Grunder: Grip On Grunder  ca. 0,12 l / m²
Tørretid: 3 timer
Øverste lag: Grip On Tag/Facade ca. 0,12 l / m²
Tørretid: 3 timer
Øverste lag: Grip On Tag/Facade  ca. 0,12 l / m²
Tørretid: 3 timer
Værdierne kan variere alt efter underlagets struktur.
Farven påføres i to lag med pensel, rulle eller sprøjtepistol. Der bør ikke males i fugtigt vejr. Maksimum luftfugtighed 80 % RF. 
Der bør ikke males, hvis temperaturen er lavere end 7 °C eller højere end 30 °C. Der bør ikke males i direkte sollys. Anvend samme satsnummer på sammenhængende overflader. Værktøj rengøres med vand. Hvis der er lavt fald på taget (< 15°), eller hvis man ønsker at forbedre malingens egenskaber og levetid yderligere, anbefales det, at man tilsætter Grip On Shot. For yderligere oplysninger se databladet.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand