Gulvmaling til krævende gulvoverflader

Underlag og forbehandling

Ingen maling kan kompensere for et dårligt underlag eller manglende forbehandling. Gulvoverfladen skal altid være ren og fast, inden du starter med at male. Nyt beton har et ydre lag af cementhud, som ikke er særligt stærkt. Dette lag skal først fjernes ved hjælp af f.eks. maskinslibning, sandblæsning eller afsyring med saltsyre.

Afsyring

Bland 1 del koncentreret saltsyre med 9 dele vand.
Fugt gulvet med vand.
Fordél syreblandningen med en spartel eller børste.
Skyl grundigt rent med vand.

Mindre overflader kan eventuelt rengøres med en stålbørste og herefter støvsuges grundigt. Revner og ujævnheder kan repareres med Hagmans Epoxy Spartelmasse.

Kontrollér, at gulvet ikke afgiver fugt. Det kan du nemmest teste ved at dække mindst 1 m2 med tæt plastik, og derefter se efter, om der dannes kondensvand, eller om der opstår forandringer i farven inden for et døgn. Hvis du er usikker, anbefales det at påføre fugtgennemtrængelig EP-V maling.

Gammel maling fjernes bedst ved diamantslibning eller sandblæsning. Hvis du vil male på et gulv, der allerede er malet, er det vigtigt, at overfladen slibes mat, og at al løs maling skrabes væk. Ved overmaling afhænger resultatet af den gamle malings holdbarhed og klæbeevne. 

Hagmans Gulvmaling EP-V

Hagmans EP-V produkter til gulv består af to-komponent vandbaseret epoxy. Gulvimprægnering EP-V er velegnet til støvbinding af nye betongulv (første påføring) samt imprægnering (næste påføring).
Gulvmaling EP-V Blank, Gulvmaling EP-V Tykfilm samt Gulvmaling EP-V Objekt er først og fremmest udviklet til betongulv, men kan også anvendes på gulv af træ, spånplader eller fiberplader. Gulvmalingerne er velegnede til indendørs gulv, som f.eks. kældergulv samt gulv, som udsættes for lettere trafik indenfor industri og handel.
I Hagmans EP-V sortiment til gulv findes der også Klarlack EP-V, som hovedsageligt anvendes til lakering af mønstrede gulv.

Tænk på...

-  Udfør altid forbehandlingen ifølge Hagmans forskrifter.
-  Anvend egnet beskyttelsesudstyr, så hudkontakt undgås.
-  Sørg for god ventilation. Ved luftfugtighed over 85 % RH kan der opstå en mat og plettet overflade.  
-  Hvis der går længere end 24 timer inden den sidste påføring, anbefaler vi, at overfladen slibes mat for at sikre vedhæftningen.
- Værktøj rengøres med vand.

 Sådan gøres det:

Gulvimprægnering EP-V

1. Grund overfladen med Gulvimprægnering EP-V. Fortynd med 10-20 % vand. (Grunding alene virker godt som støvbinding).
2. Den næste påføring udføres normalt med Gulvimprægnering EP-V uden fortynding. Imprægnering opnås ved to påføringer, som giver gulvet en jævn glans. På stærkt sugende gulv kan det være fordelagtigt at påføre en tredje gang.

Gulvmaling EP-V blank

1. Grund overfladen med Gulvmaling EP-V. Fortynd med 10-20 % vand, hvis underlaget er sugende.
2. Det dækkende lag påføres med Gulvmaling EP-V uden fortynding. To påføringer giver en dækkende blank overflade med jævn farve. Det kan være nødvendigt at påføre en tredje gang på stærkt sugende eller kontrastrige gulve. Skridsikring opnås ved tilsætning af Sand 18 V.

Gulvmaling EP-V Tykfilm

1. Grund overfladen med Gulvmaling EP-V Tykfilm. Fortynd med 10-20 % vand, hvis underlaget er sugende.
2. Påfør det næste lag ufortyndet. Ved tykke lag reduceres glansgraden.

Gulvmaling EP-V Objekt

1. Grund overfladen med Gulvmaling EP-V Objekt. Fortynd med 10-20 % vand, hvis underlaget er sugende.
2. Påfør det næste lag ufortyndet.

Se produktets datablad for yderligere information.
Det skal du bruge: (Værdierne kan variere alt efter gulvstrukturen.)
Støvbinding: Gulvimprægnering EP-V 0,12 kg/m²
1 påføring anbefales
Imprægnering: Gulvimprægnering EP-V 0,12 kg/m²/strykning
2 påføringer anbefales
Skridsikring: Sand 18 V
Kun i Gulvmaling EP-V Blank
ca. 7%
Maling: Gulvmaling EP-V Blank 0,12 kg/m²/påføring
2 påføringer anbefales
Maling: Gulvmaling EP-V Objekt 0,12 kg/m²/påføring
2 påføringer anbefales
Maling:
Gulvmaling EP-V Tykfilm 0,12 kg/m² = grunding
0,3 kg/m² = tykfilmsmaling


Gulvmaling EP-V Blank findes i alle farver.
Gulvmaling EP-V Tykfilm findes i 003, 002, (halvblank).
Gulvmaling EP-V Objekt findes i 003, 002 (halvblank).

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand