Vær opmærksom på svage punkter!

Alle tag påvirkes kraftigt af sollys, men også af luftforureningen og af røggasser fra skorstene. Hvis du har et fladt tag, risikerer du, at der samles vand ved fordybninger og render, som kan give problemer på langt sigt. Fuger og tilslutninger rundt omkring skorstenen og ventiler bør også efterses nøje.

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand