Farvesandgulve - Slidstærke og dekorative gulve

Underlag og forbehandling

Ingen maling kan kompensere for et dårligt underlag eller manglende forbehandling. Gulvoverfladen skal altid være ren og fast, inden du starter med at male. Nyt beton har et ydre lag af cementhud, som ikke er særligt stærkt. Dette lag skal først fjernes ved hjælp af f.eks. maskinslibning, sandblæsning eller afsyring med saltsyre.

Afsyring

Bland 1 del koncentreret saltsyre med 9 dele vand.
Fugt gulvet med vand.
Fordél syreblandningen med en spartel eller børste.
Skyl grundigt rent med vand.

Mindre overflader kan eventuelt rengøres med en stålbørste og herefter støvsuges grundigt. Revner og ujævnheder kan repareres med Hagmans Epoxy Spartelmasse.

Kontrollér, at gulvet ikke afgiver fugt. Det kan du nemmest teste ved at dække mindst 1 m2 med tæt plastik, og derefter se efter, om der dannes kondensvand, eller om der opstår forandringer i farven inden for et døgn. Hvis du er usikker, anbefales det at påføre fugtgennemtrængelig EP-V maling.

Gammel maling fjernes bedst ved diamantslibning eller sandblæsning. Hvis du vil male på et gulv, der allerede er malet, er det vigtigt, at overfladen slibes mat, og at al løs maling skrabes væk. Ved overmaling afhænger resultatet af den gamle malings holdbarhed og klæbeevne.

 

Sådan gøres det:

1

Grund med Gulvmaling EP-V i den valgte farve. Fortynd malingen med 10-20 % vand på porøse/sugende underlag. Sørg for god ventilation, så vandet fordamper, inden farven tørrer.

2

Alternativ 1. Påfør Hagmans Tykfilsmlak EP på en del af overfladen (på mindre overflader, ca. 5 m², kan der anvendes Gulvmaling EP-V). Strø derefter farvesand i den våde lak. Lad mindst 20 cm være fri, der hvor du begynder på det næste lag. Dette gøres for at undgå overmaling af sandet.


Alternativ 2
. Påfør Tykfilmslak EP på hele overfladen, og anvend derefter pigsko for at strø farvesandet i den våde lak. Det er vigtigt, at gulvet får tilstrækkeligt med sand.

3

Lad det hærde, og fjern overskydende sand (som kan anvendes igen). Slib overfladen, og støvsug grundigt.

4

Indendørs: Påfør Tykfilmslak EP 1 eller 2 gange. Beregn ca. 10 timer imellem påføringerne, dog ikke længere end 24 timer.

Udendørs: Påfør mindst 2 gange med PU 4020 eller mindst 3 gange med Akryllak.
Bemærk! Ekstremt høje temperaturer, f.eks. direkte sollys, kan forkorte hærdningstiden lokalt. Skal herefter matslibes inden næste påføring. For at opnå hærdning kræves en gulvtemperatur på mindst +10 °C. Det færdige farvesandgulv kan tages i brug efter ca. 36 timer ved +15 °C. Fuld styrke og bestandighed opnås efter ca. 7 døgn.  
Det skal du bruge (Værdierne kan variere alt efter gulvstrukturen.)
Reparation: Epoxy Filler Afhængigt af skadens omfang
Grunding: Gulvmaling EP-V = 0,12 kg/m²
Lakering: Tykfilmslak EP  = 0,20 kg/m²
Sandstrøning: Farvesand = 1,5-2 kg/m²
Indendørs lakning: Tykfilmslak EP = 0,40 kg/m² første lakering
= 0,25 kg/m² næste lakering
Udendørs lakning:
PU 4020
Akryllak
= 0,25 l/m² / lakering
Mindst 2 lakeringer anbefales
= 0,25 l/m² / lackning
Mindst 3 lakeringer anbefales

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand