Takmassa - fogfritt och snyggt tak

Räddar du taket, säkrar du huset

Se upp med takets svaga punkter. Hur mår ditt tak egentligen? Har du ett papp, plåt- eller eternittak som är äldre än fem år är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket dyrbara, dessutom riskerar du att få lägga om hela taket. Alla tak påverkas kraftigt av solljus, men även av luftföroreningar och av rökgaser från skorstenen. Sprickor, uttorkning och blåsor i takpappen är varningssignaler som du måste ta på allvar. Rostfläckar på plåttaket är också alarmerande. Har du ett platt tak riskerar du att få vattensamlingar i svackor och rännor som kan ställa till problem på sikt. Skarvar och anslutningar runt skorsten och ventiler bör också granskas noga.

                          Före                                       Efter

Tre viktiga krav

God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att underhållsprodukten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt. Hagmans har valt att använda lacknafta som lösningsmedel då detta tränger in och förenar sig med underlaget på ett bra sätt.

Vattenbeständigt. Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans takunderhållsprodukter är noga testade för att klara hårda förhållanden och ytan löses inte upp eller förstörs även om det börjar regna direkt efter det att arbetet avslutats.

Väderbeständigt. Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften, t ex rökgaserna från skorstenen. Hagmans produkter är starka och tåliga och ger ett fullgott skydd under många år.

Gör så här:

Papptak enkelstrykning

Rekommenderas för en lättare renovering av befintligt papptak då pappen inte är allt för dålig/gammal eller då helarmering redan utförts på taket. Underlaget måste vara väl rengjort och torrt. Pappblåsor eller dylikt justeras (med hjälp av Asfaltkitt och Asfaltklister) så att ytan är så slät, att ett bra resultat kan uppnås. Större skador och sprickor över balkar armeras med Armeringsmatta. Takmassan stryks vanligtvis ut med takborste i pappens längdriktning och mot överlappet så att skarven fylls. Använd materialmängd bör vara ca 0,8 kg/m², beroende på ytstruktur och pappkvalitet. 

Plåttak enkelstrykning

Rengör taket från smuts och avlägsna eventuell gammal färg och rost genom skrapning eller blästring. Grunda rostangripna plåtytor med Grip On Primer. Sprickor och hål kan lätt lagas med Asfaltkitt eller Asfaltklister. Större lagningar armeras med Armeringsmatta. Takmassan appliceras normalt med takborste i kombination med pensel för kantstrykning. Materialåtgång bör vara 0,5-0,7 kg/m².

Papptak helarmering

Steg 1

Underlaget måste vara väl rengjort och torrt. Pappblåsor eller dylikt justeras (med hjälp av Asfaltkitt och Asfaltklister) så att ytan är så slät, att ett bra resultat kan uppnås. Större skador och sprickor över balkar armeras med Armeringsmatta.   

Steg 2

Första skiktet läggs ut på samma sätt som vid enkelstrykning. Materialåtgången bör vara ca 1,0 kg/m², beroende på ytstruktur och pappkvalitet. Takmassan påföres minst lika brett som armeringsmattans bredd.

Steg 3

Lägg armerinsmattan i den underliggande pappens längdriktning. Hela ytan skall ”strykas över” med borsten så att armeringen pressas ner i takmassan.

Steg 4

Avslutningsvis läggs ett heltäckande lager med takmassa (1,25 - 1,5 kg/m²). Hela proceduren upprepas och armeringen överlappas varje gång med 3 till 5 cm. Det övre lagret takmassa stryks ut med långa borsttag så att ytan blir så slät som möjligt. Vid anslutningar läggs armeringen upp några cm så att pappvecket är armerat och läckagerisken minimeras. Huvar, stosar och andra detaljer strykes helt eller också dras takmassan upp ca 5 cm och avslutas med en rak kant.

Det här behöver du

 

Papptak enkelstyrningHagmansproduktÅtgång
Lagning: Asfaltklister/Asfaltkitt Beroende på skadans omfattning
Grundning: Asfaltprimer ca 0,2 l/m2
Toppskikt: Takmassa ca 0,8 kg/m2
Papptak helarmeringHagmansproduktÅtgång
Lagning: Asfaltklister/Asfaltkitt Beroende på skadans omfattning
Grundning: Asfaltprimer ca 0,2 l/m2
1:a stykningen: Takmassa ca 1 kg/m2
Armering: Armeringsmatta Beroende av takytan
Toppskikt: Takmassa 1,25-1,5 kg/m2
Plåttak enkelstrykning Hagmansprodukt Åtgång
Lagning: Asfaltkitt och eventuellt Armeringsmatta Beroende på skadans omfattning
Grundning: Grip On Primer ca 0,1 l/m2
Toppskikt: Takmassa 0,5-0,7 kg/m2

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår