Takbeläggningsfärg

Räddar du taket, säkrar du huset!

Hur mår ditt tak egentligen? Har du ett papp-, plåt- eller eternittak som är äldre än fem år är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket dyrbara, dessutom riskerar du att få lägga om hela taket.

Se upp med takets svaga punkter

Alla tak påverkas kraftigt av solljus, men även av luftföroreningar och av rökgaser från skorstenen. Sprickor, uttorkning och blåsor i takpappen är varningssignaler som du måste ta på allvar. Rostfläckar på plåttaket är också alarmerande. Har du ett platt tak riskerar du att få vattensamlingar i svackor och rännor som kan ställa till problem på sikt. Skarvar och anslutningar runt skorstenen och ventiler bör också granskas noga.

Sköt om taket i tid och spara pengar

Regelbundet takunderhåll är en billig investering jämfört med att lägga ett nytt tak. Hagmans har en lång tradition inom området takunderhåll och våra produkter har genom åren använts flitigt av både proffs och amatörer. Vi är därför väl förtrogna med de hårda krav som måste ställas på en bra takunderhållsprodukt.

Tre viktiga krav:

God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att underhållsprodukten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt. Hagmans har valt att använda lacknafta som lösningsmedel eftersom det tränger in och förenar sig med underlaget på ett bra sätt.

Vattenbeständighet. Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans underhållsprodukter för tak är noga testade för att klara hårda förhållanden. Ytan löses inte upp eller förstörs även om det börjar regna direkt efter det att arbetet avslutats.

Väderbeständighet.
Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften t.ex. rökgaserna från skorstenen. Hagmans produkter är starka och tåliga och även om färgen ljusnar något efter en tid ger de ändå ett fullgott skydd under många år.

Gör så här:

Så här förbättrar du taket med Hagmans Takbeläggningsfärg

Hagmans Takbeläggningsfärg kan du använda till att förbättra ytan på plåttak, obehandlade eternittak och papptak. Tillsammans med Hagmans Rostskyddsgrund, Epoxispackel och Armeringsmatta blir det ett komplett underhållspaket för de flesta behov. Hagmans Takbeläggningsfärg finns flertalet olika kulörer.

 

Plåttak

1. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell mossa. Skrapa bort eventuell rost.

2. Grundstryk rostiga delar med Hagmans Rostskyddsgrund. Torktid ca 3 timmar. Materialåtgång ca 0,1 lit / m².

3. Spackla eventuella sprickor och hål med Hagmans Epoxispackel.

4. Stryk ut Hagmans Takbeläggningsfärg. Materialåtgång ca 0,2 kg / m². Två skikt krävs för att få en täckande yta. Vid sprutning spädes Hagmans Takbeläggningsfärg med ca 15-20% Syntetsförtunning (Xylen). 

Eternittak (obehandlad eternit)

1. Spackla eventuella sprickor med Epoxispackel, vid behov armera med Armeringsmatta.

2. Stryk ut Takbeläggningsfärg. Materialåtgång första strykning ca. 0,3 kg / m². Första strykning spädes med 10-20% Lacknafta (= 16% aromhalt).

3. Minst två skikt krävs för att få en täckande yta. Materialåtgången andra strykningen ca 0,3 kg / m².

* Eternit innehåller asbest, använd skyddsutrusning. Se särskilda asbestanvisningar.

Papptak

1. Rengör taket ordentligt, borsta bort alla lösa partiklar och avlägsna eventuell mossa.

2. Spackla eventuella sprickor och hål med Latexfog. Stryk ut Takbeläggningsfärg. Materialåtgång första strykningen ca. 0,3 kg / m². Grov ytstruktur ökar materialförbrukningen. Förtunna ej på asfaltsunderlag.

3. Två skikt kan krävas för att få en täckande yta. Efter första strykningen kan det bli en viss genomblödning av asfalt. Undvik att gå på taket ca. en vecka efter behandlingen eftersom pappen mjukas upp under arbetet.  Materialåtgången andra strykningen ca. 0,3 kg / m².

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår