Protäck V -  plåtfärg för tak >15° lutning och fasader utomhus 

  

Rädda ditt tak

Sköt om ditt hus i tid och spara pengar!

Regelbundet underhåll av taket och fasaden är en billig lösning jämfört med att investera i nytt. Hagmans har en lång tradition inom området underhåll av plåtytor och våra produkter har genom åren använts flitigt av både proffs och gör-det-självare. Vi är därför väl förtrogna med de hårda krav som måste ställas på en bra produkt för plåt.

Har du ett plåttak eller en plåtfasad som börjar komma till åren är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket dyrbara.

Se upp med svaga punkter

Alla tak och fasader påverkas kraftigt av solljus, men även av luftföroreningar och av rökgaser från skorstenen. Rostfläckar på plåten är också alarmerande. Har du ett platt tak riskerar du att få vattensamlingar i svackor och rännor som kan ställa till problem på sikt. Skarvar och anslutningar runt skorstenen och ventiler bör också granskas noga.

Tre viktiga krav

God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att underhållsprodukten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt.
 
Vattenbeständighet. Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans underhållsprodukter för tak är noga testade för att klara hårda förhållanden.
 
Väderbeständighet. Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften t.ex. rökgaserna från skorstenen. Hagmans produkter är starka och tåliga och ger ett fullgott skydd under många år.

Användningsområde:

Används som täckfärg på obehandlade eller tidigare målade förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor, industriellt belagda plåtytor – beläggningar av polyuretan, PURAL, PUREX, polyester, akryl och åldrad PVC-plastisol. (Ej lämplig på plåt av PVF2-typ.)

Gör så här:

1. Förbehandling

Före målning ska ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts, lös färg och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitterschnittmetoden. Ytorna tvättas med Hagmans Målartvätt Tak/Fasad. Oxiderade förzinkade ytor behandlas med Hagmans Betvätska. Rostiga ytor rengörs genom sandblästring eller maskinell stålborstning. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger (beroende på graden av rost) med Hagmans Plåtprimer. Aluminiumytor betas och primas före applicering av färg.

2. Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Färgen kan förtunnas vid behov 5 - 15 volym-% med vatten. Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn. Nya omålade ytor: Applicera Protäck V med pensel, roller eller spruta (t.ex. Wagner PS 3.29 airless med lämpligt munstycke). Stryk minst två gånger. (Minimum 120µm torrt). Tre strykningar ger ett ännu mer effektivt långtidsskydd. Underhållsmålning: Efter rengöring och borttagande av lös färg fläckstryks den bara, rostfria plåtytan med Protäck V. Rostiga, rengjorda stålytor grundas med Hagmans Plåtprimer upp till 2 gånger beroende på mängden rost. Taket övermålas med Protäck V till ca 120 µm torrskiktstjocklek.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår