Golvfärger för krävande golvytor

Underlag och förbehandling

 Ingen färg kan kompensera ett dåligt underlag eller bristfällig förbehandling.  Golvytan måste alltid vara ren och fast innan du börjar måla.  Ny betong har ett ytskikt av cementhud med dålig hållfasthet. Detta skikt måste du först avlägsna genom t.ex. maskinslipning, blästring eller syrabetning med saltsyra.

Syrabetning

Saltsyra 9%, brukslösning (men går även att späda 1/1).

Används för betning av betonggolv för att avlägsna cementhuden innan målning. Saltsyran reagerar med den alkaliska cementhuden som löser upp sig och det bildas vatten och salter.

Bruksanvisning: Syran hälls ut på golvet och fördelas med en borste. Syran reagerar med cementhuden och det skummar och bubblar på betongytan.Låt verka ca 5 min. Upprepa behandlingen tills ingen reaktion syns när syra hälls på. Skölj omedelbart med mycket vatten. Låt golvet torka innan målning. Kan aldrig ersätta diamantslipning, vilket ger ett jämnare och bättre resultat. Rekommenderas ej till golvytor där det kommer vara hård belastning. OBS! Saltsyra kan vara korrosivt för  metaller. Tänk på att icke neutraliserad saltsyra ej får spolas ut i avloppet. Åtgång: 0,5-1,0 l/m²

Gammal färg avlägsnas bäst genom diamantslipning eller blästring. Väljer du att måla om ett redan målat golv är det viktigt att ytan slipas matt och att all löst sittande färg skrapas bort. Vid övermålning är resultatet beroende på den gamla färgens hållfasthet och vidhäftning.

Hagmans tvåkompontentiga epoxifärger

Hagmans EP-V produkter för golv består av tvåkomponent vattenburen epoxi. Golvimpregnering EP-V är lämplig för dammbinding av nya betonggolv (1:a strykningen) samt impregnering (2:a strykningen).
Golvfärg EP-V och Tjockfilmsfärg EP-V är i första hand avsedda för betonggolv men kan även användas på golv av trä, spånskivor eller fiberplattor. Golvfärgerna är lämpliga till golv inom bostaden t.ex. källargolv samt golv som utsätts för lättare trafik inom industri och handel.
I Hagmans EP-V sortiment för golv finns även Klarlack EP-V som främst används för lackning av Flinggolv.

Tänk på...

- Gör alltid förbehandling enligt Hagmans föreskrifter.
- Använd lämplig skyddsutrustning så att hudkontakt undviks.
- Sörj för god ventilation. Luftfuktighet över 85% RH kan orsaka matt och flammig yta.  
- Dröjer det längre än 24 timmar innan andra skiktet appliceras rekommenderas mattslipning för att säkra vidhäftningen.
-  Verktyg rengöres i vatten. 

Gör så här:

Golvimpregnering EP-V

1. Grunda ytan med Golvimpregnering EP-V. Späd med 10-20% vatten. (Enbart grundning fungerar bra som dammbindning).
2. Andra strykningen utförs i regel med Golvimpregnering EP-V utan spädning. Impregnering erhålles genom 2 strykningar som ger golvet jämn glans. På starkt sugande golv kan en tredje strykning vara fördelaktig. 

Golvfärg EP-V

1. Grunda ytan med Golvfärg EP-V. Späd med 10-20% vatten om underlaget är sugande.
2. Täckstrykningen utförs med Golvfärg EP-V utan spädning. Två strykningar ger täckande blank yta med jämn kulör. En tredje strykning kan behövas på starkt sugande eller kontrastrika golv. Halkskydd uppnås genom iblandning av Sand 18 V. 

Tjockfilmsfärg EP-V

1. Grunda ytan med Tjockfilmsfärg EP-V. Späd med 10-20% vatten om underlaget är sugande.
2. Applicera andra strykningen utan spädning. Vid tjocka skikt sjunker glansgraden. 
Det här behöver du (Riktvärderna varierar med golvstrukturen.)
Dammbindning: Dammbindning 1K alt Golvimpregnering EP-V 0,12 kg/m²
1 strykning rekommenderas
Impregnering: Golvimpregnering EP-V 0,12 kg/m²/strykning
2 strykningar rekommenderas
Halkskydd: Sand 18 V
Endast i Golvfärg EP-V
ca. 7%
Målning: Golvfärg EP-V 0,12 kg/m²/strykning
2 strykningar rekommenderas
Målning:
Tjockfilmsfärg EP-V 0,12 kg/m² = grundning
0,3 kg/m² = tjockfilmsmålning

 

Standardkulörer golvmålning

Nummerförklaring

1 Golvfärg EP-V

2 Golvfärg 1K

3 Tjockfilmsfärg EP-V

4 Golvfärg HP

5 Golvbeläggning HP Plus

6 PU Multiflex

NCS

 På de flesta av standardkulörerna är det närmaste NCS-nummer som anges.

Specialkulörer

Vi kan även tillverka många specialkulörer utöver Hagmans standardkulörer.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår