Trävård

Träolja

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålborsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med  Hagmans Tralltvätt. Komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj underlaget i ordentligt med vatten.

Applicering

Rör om oljan väl från botten. Applicera med pensel, doppning, trasa etc (se tekniskt datablad för respektive produkt). Vänta några minuter och torka sedan bort överskottet av olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.

Tänk på att inte måla i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C. Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år. 

Efter applicering

För instruktioner om rengöring av verktyg, se tekniskt datablad för respektive produkt. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

OBS! Trasor, indränkta i träolja som innehåller linolja kan vara självantändande och måste därför läggas i vatten. För information om vad som gäller, se tekniskt datablad för respektive produkt.

 

Träskydd Kisel
                    

Steg 1 - Tvätt            

  • Träförstärkande rengöring                                                                                 
  • Gynnar inträngning av Impregneringen
  • Skyndar på processen

Träskydd Kisel Tvätt är ett speciellt rengöringsmedel för ytor som används i system med Träskydd Kisel steg 2 – Impregnering. Alla eventuella rester av gammal träolja måste avlägsnas innan dessa ytor behandlas. Ytor som ska behandlas bör vara helt torra därför är det bra om nytt tryckimpregnerat virke får torka några månader innan behandling. Produkten kan också användas som en årlig underhållstvätt om man endast använt steg 2 – Impregnering. 

Applicering: Lägsta temperatur för behandling är +7°C. Applicera raskt och flödigt med pensel eller roller. Eftersom Träskydd Kisel Tvätt etsar glas m.m. ska ytor som utsätts för stänk täckas över. Låt vätskan verka på ytan i 10-15 minuter. Skura sedan ytan så att all eventuell smuts som lösts upp avlägsnas. Använd en grov borste eller högtryckstvätt med skurmunstycke för altaner. Spola av ytan med rent vatten och låt underlaget torka väl innan nästa steg i behandlingen. Åtgång: 5-10m²/liter


Steg 2 - Impregnering

  •  Vacker silvergrå len yta 
  •  Skyddande mot mögel, alger och smuts
  •  Motverkar sprickbildning

Förbehandling: Se Träskydd Kisel -Tvätt. Applicering: Eftersom Träskydd Kisel etsar glas m.m. ska ytor som utsätts för stänk täckas över. Applicera 2 strykningar flödigt med minst 2 timmars torktid emellan med pensel eller roller i träets längdriktning. Stryk gärna en eller ett par brädor åt gången. Låt ytan torka i minst 4 timmar efter behandlingen, ytan är sedan klar att beträdas. Efter applicering: Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut dunken noga efter användning och förvara emballaget utom räckhåll för barn. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.Underhåll: Underhållstvätta med Träskydd Kisel – Tvätt,  denna produkt ger en förlängd livslängd åt Impregneringen. Åtgång: 5-6m²/liter vid 2 strykningar

Tillval - Försegling

  • Vattenavvisande behandling
  • Vacker silvergrå len yta
  • Yta som håller längre

Förbehandling: Se Träskydd Kisel -Tvätt och Impregnering. Applicering: Applicera 1 strykning flödigt med pensel eller roller i träets längdriktning. Stryk gärna en eller ett par brädor åt gången. När ytan känns torr (efter ca 2 timmar) är den klar att beträdas. Övrig information: På en del ytor kan fiberresning/ludd uppträda till en början efter förseglingen. Detta är helt normalt och försvinner efter ett tag. Vill man avlägsna detta kan man borsta lätt och tvätta av ytan med ett milt rengörings-medel. På grund av att Förseglingen leder till pärleffekt av vatten kan det i början uppstå svarta fläckar på ytan om regnvattnet innehåller smuts/ sot. Detta försvinner med tiden eller kan tvättas bort med ett milt rengöringsmedel. Efter applicering: Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut dunken noga efter användning och förvara emballaget utom räckhåll för barn. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Underhåll: Har man behandlat virket med Försegling är det viktigt att underhållstvätten sker med ett milt rengöringsmedel (pH neutralt) för att inte lösa upp behandlingen. Använd ej såpa. Åtgång: 8-12m²/liter 

 

Trälasyr

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålborsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med  Hagmans Tralltvätt alt. Hagmans Målartvätt Tak/Fasad. Komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj underlaget i ordentligt med vatten.

Applicering

Rör om lasyren väl från botten, upprepa vid behov. Applicera med pensel, doppning, trasa etc (se tekniskt datablad för respektive produkt) tills underlaget är mättat. Stryk hela brädor, en efter en, för att erhålla en jämn kulör.

Lasyren ska tränga in i underlaget och inte bilda film ovanpå. Torka efter några minuter bort överskottet med trasa eller svamp låt sedan ytan torka. Upprepa behandlingen vid behov. OBS! Lasyren ska ej bilda ett färgskikt utan endast framhäva träets utseende och bör därför endast undantagsvis appliceras i mer än en strykning. Bildar lasyren ett färgskikt finns alltid risk för avflagning.

Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt väder. Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Vid behov kan det oljade underlaget rengöras med mjuk skurborste och ev. lite milt rengöringsmedel.

Efter applicering

För instruktioner om rengöring av verktyg, se tekniskt datablad för respektive produkt. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. 

OBS! Trasor, indränkta i trälasyr som innehåller linolja kan vara självantändande och måste därför läggas i vatten. För information om vad som gäller, se tekniskt datablad för respektive produkt.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår