Trävård

Träolja

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålborsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med  Hagmans Tralltvätt. Komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj underlaget i ordentligt med vatten.

Applicering

Rör om oljan väl från botten. Applicera med pensel, doppning, trasa etc (se tekniskt datablad för respektive produkt). Vänta några minuter och torka sedan bort överskottet av olja med en trasa eller svamp. Träoljan skall tränga in i underlaget, inte bilda en film ovanpå.

Tänk på att inte måla i direkt solljus eller om det är kallare än +5°C. Behandlingen upprepas vid behov då ytan börjar bli uttorkad. Solsidor och icke mättat virke kan behöva oljas flera gånger per år. 

Efter applicering

För instruktioner om rengöring av verktyg, se tekniskt datablad för respektive produkt. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.

OBS! Trasor, indränkta i träolja som innehåller linolja kan vara självantändande och måste därför läggas i vatten. För information om vad som gäller, se tekniskt datablad för respektive produkt.

 

Trälasyr

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålborsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med  Hagmans Tralltvätt alt. Hagmans Målartvätt Tak/Fasad. Komplettera med Hagmans Alg/Mögelfri på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj underlaget i ordentligt med vatten.

Applicering

Rör om lasyren väl från botten, upprepa vid behov. Applicera med pensel, doppning, trasa etc (se tekniskt datablad för respektive produkt) tills underlaget är mättat. Stryk hela brädor, en efter en, för att erhålla en jämn kulör.

Lasyren ska tränga in i underlaget och inte bilda film ovanpå. Torka efter några minuter bort överskottet med trasa eller svamp låt sedan ytan torka. Upprepa behandlingen vid behov. OBS! Lasyren ska ej bilda ett färgskikt utan endast framhäva träets utseende och bör därför endast undantagsvis appliceras i mer än en strykning. Bildar lasyren ett färgskikt finns alltid risk för avflagning.

Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt väder. Undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Vid behov kan det oljade underlaget rengöras med mjuk skurborste och ev. lite milt rengöringsmedel.

Efter applicering

För instruktioner om rengöring av verktyg, se tekniskt datablad för respektive produkt. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. 

OBS! Trasor, indränkta i trälasyr som innehåller linolja kan vara självantändande och måste därför läggas i vatten. För information om vad som gäller, se tekniskt datablad för respektive produkt.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår