Hagmans - 80 år av kvalitet!

Följ oss på sociala medier. Instagram och Facebook

Köpt vår jubileumspaket? Läs mer om produkterna här: Skumschampo Ceramic och Spray Wax Ceramic

Hagmans historia:

1940- talet

 Hagmans Kemi AB har en lång historia bakom sig.

Hagmans Kemi AB startades den 9 september 1942, av det före detta laboratoriebiträdet Gunnar Hagman, då under namnet Kemisk Tekniska Fabriken FARMA. Tillverkningen av hygieniska och kosmetiska produkter skedde på Stenbocksgatan 9 i Borås.

Den första produktgruppen som tillverkades innehöll badsalt och Lamozin handkräm och hudkräm. På grund av pågående världskrig var importen av all kosmetik spärrad, vilket öppnade marknaden för Hagmans. Lamozin registrerades som varumärke för kosmetiska produkter. Försäljning och marknadsföring skedde genom provisionsförsäljare. Stockholmsområdet toppade försäljningsstatistiken strax före Göteborg och Bohuslän.


Ett par år senare påbörjades tillverkning av barnsalvor, barnpuder m.m. Produktion av kosmetika och barnprodukter pågick i 12 år och under tiden hade tillverkningen flyttat från Borås till Viskafors. I Borås påbörjades istället tillverkning av möbellacker för olika typer av ädelträ. Det var nämligen så att Gunnars före detta arbetsplats, en gummifabrik, misslyckades med en sats galoschlack vilket Gunnar drog nytta av. Han sålde vidare galoschlacken som träimpregnering. Detta skulle visa sig var ett mycket lyckat koncept.Redan 1944 ändrades firmanamnet till Hagmans Kemisk Tekniska Fabrik och sortimentet utökades med träkonserveringsmedel (impregnering). 1946 hade Hagmans sin första utställning (i dåvarande hantverkshuset på Österlånggatan 69 i Borås) med moderna möbellacker och impregneringsmedel för trä. De sistnämnda produkterna fick bli stommen i den fortsatta verksamheten och ungefär 1 år efter krigets slut släpptes ransoneringar och olika kemikalier kunde köpas fritt. Filmstjärntvålar vällde in i landet och Hagmans fick se sig om efter andra vägar. Vid den tiden hyrdes en större lokal på Gässlösaområdet i Borås. Lokalen ägdes av Borås stad och Hagmans Kemisk Tekniska Fabrik delade byggnaden med ett metallgjuteri.

1947 visade Hagmans sitt sortiment i form av kosmetika och möbellacker på Svenska Mässan i Göteborg.
Redan under kriget hade Gunnar Hagman gjort experiment med takbeläggningar, som senare fullföljdes och grunden till dagens Hagmanit tog form. 


1950-talet

Stark utveckling av kemiska produkter

Brand - Gässlösa; Lördagen den 5 maj 1954 drabbades firman av en totalbrand på Gässlösa i Borås. Branden började i den del av byggnaden där ett aluminiumgjuteri var inrymt. Allt förstördes i branden som blev ett hårt slag, bl.a. eftersom taksäsongen precis hade inletts. På 14 dagar hade dock Gunnar Hagman ordnat med en tillfällig arbetsplats på Ströms Gård i Seglora, så produktionen av takmassa var snart igång igen.


Som ett resultat av branden började man leta efter en tomt att bygga egna lokaler på. Det var många kommuner, i Borås med omnejd som anmälde sitt intresse, men även Västervik och Malmö var intresserade. Det blev dåvarande Fritsla kommun som avgick med segern.

Nybyggnation
Redan i slutet av augusti 1954 kunde schaktningsarbetet på den köpta marken i Fritsla påbörjas. Det var en regnig sensommar och höst, vilket bidrog till att såväl caterpillar som grävskopor fick problem. Trots alla problem kunde de nya tillverknings- och lagerlokalerna tas i bruk sommaren 1955, knappt ett år efter köpet av tomten. De nya tillverkningslokalerna, det nya laboratoriet för forskning och framtagning av nya produkter hade stor betydelse för företagets vidare expansion.


Företaget utvecklade färger av olika slag bl.a. för betonggolv, rostskydd, fasad och inomhusbruk. Dessutom tillverkades det papp- och plåttaksfärger, träimpregneringsmedel och träskyddsfärger, aluminiumfärger, underredslacker och plaster för bilchassi. Även bitumenbaserade produkter så som vägbeläggningsmaterial satsades det på och under 50-talets andra hälft startades en entreprenadverksamhet, som åtog sig arbeten med tak-, gårds- och vägbeläggningar. Inte nog med dessa produkter. Hagmans Kemisk Tekniska Fabrik startade även en tillverkning av olika sorters golvbeläggningsmaterial, som senare kom att kallas Termalan. Dessa finns idag på industri såväl som sjukhus, lager och i privata bostadshus.
Laboratoriet, som alltid haft en central plats inom företaget, påbörjade 1958 utvecklingen av en produkt som visade sig ha stor betydelse för Hagmans framtid. Gunnar Hagman fick idén sedan han praktiserat på Bayer i Tyskland. Produkten kallades Stålplast och användes i första hand av bilverkstäder och lackerare. Denna utveckling var början till en stålplastserie som tillverkas av Hagmans än idag.    


1960-talet

Under 60-talet så började företaget bli allt för trångbott och ur en tidning från 13 mars 1962 gick det att läsa Gunnar kommentar: -” Vi har bland annat fått ta garageutrymmena i anspråk för tillverkning och lagerändamål. Nu umgås vi med avancerade planer på utbyggnad” och 1963 stod så dagens kontorsbyggnad färdig för att tas i bruk. Detta var första gången under företagets 20-åriga existens som hela verksamheten var samlad på en plats, för fram till detta år låg kontoret fortfarande kvar i Borås. I byggnaden som i dag endast inrymmer kontor rymdes då på 60-talet både laboratoriet, kontoret samt färdigvarulagret. Företaget tvingades också att köpa mer mark runtom det dåvarande fabriksområdet, inte mindre än 25 000 m² inköptes. Och fortsatta utbyggnationer följde, år 1968 stod så de nya produktionslokalerna klara där vi i dag hittar verkstaden, vaxtillverkning samt fyllningslinje.

Nya produkter under 60-talet;
Den stora nyheten under 60-talet var på golvbeläggningsfronten, fogfria beläggnings-material av polyuretan samt epoxi fram för allt till användning för industrigolv och som truckbansbeläggningar. Dessa formuleringar som skapades då levde kvar lång in på 80-talet.

Det dominerande rostskyddet under denna tidsepok var Carrosol,  med en liten annan stavning än dagens produkt men med samma funktion. Detta både var och är mycket bra produkter och som företaget själva uttryckte det på ett reklamblad: -” Carrosol är det vapen vilket Hagmans ställer till bilägarnas förfogande för att råda bot på rostskadorna.” Så kom nu ihåg…
” Vid nästa rostskyddsbehandling begär det bästa för ert eget bästa, begär CARROSOL ”

1970-talet

Under 1970-talet växte Hagmans entreprenadverksamhet inom segmenten asfaltsläggning, golv och tak. Den egna golventreprenaden lades dock ner 1974 och en bit in på 80-talet såldes vägbeläggningsentreprenaden. Takbeläggningsentreprenaden har klarat sig bra ett par decennier till och ser ut att fortsätta så.

Även i Fritsla ökade Hagmans genom att nya fabrikslokaler byggdes. Året var 1972 när den nuvarande produktionslokalen med råvarulager kom till.
1979 byggdes ytterligare en fristående fabrikslokal för produktion av takmassa och rostskydd.

Under 70-talet delade man in Hagmans produktsortiment i tre huvudgrupper:
• Bilkemiska produkter
• Byggkemiska produkter
• Kemiska produkter för industriellt bruk

Inom byggsektorn var naturligtvis takmassan den största produkten även under 70-talet, men även golvbeläggningssystem hade en framträdande roll.
Bland bilprodukterna fortsatte stålplasten sitt korståg som en av de ledande produkterna.

I mitten på 70-talet började man tillverka EP-V. Produkten hade stora problem med instabilitet i början, bindemedlet epoxi fastnade i rollern och vattnet hamnade på golvet. Man lyckades dock åtgärda problemet och 30 år senare är produkten en säker storsäljare.

Lite intressant kuriosa är att Hagmans är upphovsmakaren till det kända och framgångsrika varumärket Skigo. Skidvallan utvecklades i slutet av 70-talet och under ca 15 år tillverkades den i Fritsla. 1996 såldes varumärket till Christer Majbäck, som under en period var en av Sveriges och världens bäste skidåkare

1980-talet

1982 sålde Hagmans sin asfaltbeläggningsavdelning till Gatu och Väg AB, Södertälje. Detta på grund av att asfaltjobben hade minskat och uppgick då till blott 10% av Hagmans totala omsättning. Ett 20-tal av företagets anställda följde med över till Gatu och Väg.

Hagmans satsade över 10 miljoner kronor på om- och nybyggnation under 80-talet. Kontorsbyggnaden genomgick stora ombyggnationer. I bottenvåningen byggdes det personalmatsal, kök, konferensrum och omklädningsrum. Efter detta flyttades laboratoriet, som då var på övervåningen, till nuvarande lokaler och kontor inreddes på övervåningen

Hagmans hade på 80-talet fyra produktionsområden:
• Takunderhåll
• Bilkemi
• Byggkemi
• Sport och fritid

Bilkemiska produkter levererades till cirka 300 grossister i landet. Marknadsandelen ökade med några procent trots att den totala volymen i landet inte ökade.  Omsättningen på de bilkemiska produkterna låg kring 15 miljoner i mitten av åttiotalet.

De tre största produktgrupperna var:
• Stålplast. Bestod av ett 15-tal produkter, mest polyesterspackel men i programmet ingick även Grundprimer CA.
• Hagmaflex. Relativt billiga sprayfärger som vänder sig till både lackerare och konsumenten.
• Carosol. Rost- och stenskottsskydd för bilar. I denna grupp ingick Carosol Body som var den största enskilda bilvårdsprodukten.

Byggkemiska produkter såldes till ca 150 grossister i Sverige. Omsättningen var kring 10 miljoner i mitten av åttiotalet.  Detta program bestod av bl. a
• Termalan. Ett sortiment för målning och beläggning av främst industrigolv. Färgerna och beläggningsmassorna var antingen epoxi- eller polyuretanbaserade.
• Tätolon. Ett komplett program av flexibla tät- och fogningsmassor som var silikon, latex- eller asfaltsbaserade.

Delar av termalanprogrammet började säljas i Tyskland av företaget Palmcolor under namnet Terracolor.

1990-talet

Nittiotalet genomsyrades av en ökad miljömedvetenhet som bl a resulterade i en produktserie som döptes till Green-Line. Tyvärr var inte marknaden mogen för produkter som marknadsfördes som miljöanpassade alternativ och försäljningssuccén uteblev. Produkterna fick mot slutet av decenniet ingå i sortimentet men utan Green-Line symbolen.

Fram till 1992 hade vi köpt bilvax från Henckel men nu satte vi igång med vår egen bilvax utveckling. Det var ingen stor omställning för oss då vi tog våra erfarenheter från skidvallan och utvecklade ett eget bilvax som senare gav stora framgångar i diverse tester som genomfördes i tidningen Bilsports stora vax test. 1993 vann Hagmans Glansvax priset som bästa bilvax, Hagmans Aquavax vann priset bästa miljöval och dessutom vann Hagmans Vaxpolish priset som bästa latmansvax.

2000-talet

2000-talet börjar med att vi köpte agenturen för Auto-K:s sprayfärger i Sverige och Norge och då behövde bygga ut färdigvarulagret. I samband med denna byggnation gjordes även nya lokaler för vår kundtjänst. Den 9 februari år 2001 sålde familjen Hagman Gunnars livsverk. Företaget köptes då av familjen Wållberg och fortsatte därigenom att vara familjeägt. Familjen Wållberg äger även BIM Kemi i Stenkullen utanför Göteborg, som grundades av Peter Wållberg. 

Delar av 2000-talet var kämpiga för Hagmans, men 2008 gjordes en turn around och en omorganisation som skapade lönsamhet och framgång i företaget. Utvecklingen därefter har varit mycket positiv och Hagmans gick starka, lönsamma och fulla av framtidstro in i 2010-talet.

2010-talet

Hagmans blev från årsskiftet 2012/2013 indelat i tre divisioner, Bygg, Auto och Industri. Övergripande finns gemensamma resurser i form av VD, Administration och Forskning & Utveckling. 

Under 2016 förvärvas Hagmans Kemi av Limhamnshus Industri AB och försäljningsorganisationen delas in i Norden respektive Export samt Färg & Bygg respektive Fordon. I december samma år fusioneras Hagmans Kemi, tillsammans med Landora Färg AB, Colorex Sweden AB och NTC – Nordic Tile Cutters AB, och Hagmans Nordic bildas. I samband med fusionen ändras bolagsnamnet till Hagmans Nordic AB. Huvudkontoret tillsammans med produktionsanläggningen där varumärket Hagmans sortiment tillverkas ligger kvar i Fritsla. 

Under åren som kommer fortsätter varumärket Hagmans att utvecklas. Med ett fortsatt starkt fokus på F&U utvecklas, marknadsförs och säljs marknadsledande nyheter, både på den nordiska marknaden och på exporten. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår