Stålplast Chemical Metal

Hagmans Stålplast Chemical Metal används för att reparera trä, metall, porslin, betong m.fl. material samt för tätning av bensintankar, element, rör, vattentankar, hängrännor m.m.

« Back to product list

Product Artnr. Product
sheet
Safety
sheet 1
Safety
sheet 2
Fact sheet
Stålplast Chemical Metal 0,18L 10870 Download » Download » Download » -
Stålplast Chemical Metal 0,55L 10871 Download » Download » Download » -

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand