Wood deck washing 1L

Rengör tryckimpregnerat trä, marksten, mm. Tralltvätt är svagt tixotrop för bättre verkningstid. Avlägsnar missfärgning, alger, smuts, beläggningar samt rester av gammal träolja på tidigare behandlade ytor.

« Back to product list

Product Artnr. Product
sheet
Safety
sheet 1
Safety
sheet 2
Fact sheet
Wood deck washing 1L 32021 Download » Download » - Download »
Wood deck washing 4L 32022 Download » Download » - Download »

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand