Filltec System Cleaner används för borttagning av oljeföroreningar, slam, smuts- och spånbeläggningar från tankar och rörledningar i samband med byte från gammal till ny skärvätska.

« Tilbage til produkt notering

Produkt Artnr. Datablad Sikkerhed 1 Sikkerhed 2 Factsheet
Filltec System Cleaner 1 Liter 16141 Download » Download » - -
Filltec System Cleaner 25 Liter 16145 Download » Download » - -
Filltec System Cleaner 200 Liter 16149 Download » Download » - -

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand