Grip On Plåtfärg - plåtfärg även för plastisolbelagda ytor

Rädda ditt tak

Sköt om ditt hus i tid och spara pengar!

Regelbundet underhåll av taket och fasaden är en billig lösning jämfört med att investera i nytt. Hagmans har en lång tradition inom området underhåll av plåtytor och våra produkter har genom åren använts flitigt av både proffs och gör-det-självare. Vi är därför väl förtrogna med de hårda krav som måste ställas på en bra produkt för plåt.

Har du ett plåttak eller en plåtfasad som börjar komma till åren är det hög tid att göra en kontroll. Ingen försäkring ersätter läckageskador som orsakas av bristande underhåll. Väntar du för länge kan skadorna bli mycket dyrbara.

Se upp med svaga punkter

Alla tak och fasader påverkas kraftigt av solljus, men även av luftföroreningar och av rökgaser från skorstenen. Rostfläckar på plåten är också alarmerande. Har du ett platt tak riskerar du att få vattensamlingar i svackor och rännor som kan ställa till problem på sikt. Skarvar och anslutningar runt skorstenen och ventiler bör också granskas noga.

Tre viktiga krav

God vidhäftning. För att få ett fullgott långtidsskydd är det viktigt att underhållsprodukten samverkar med underlaget på bästa möjliga sätt.
 
Vattenbeständighet. Taket måste stå emot vädrets makter och även tåla kraftig vattenbegjutning under längre tid. Det måste även stå emot de vattensamlingar som ofta bildas i svackor och rännor. Hagmans underhållsprodukter för tak är noga testade för att klara hårda förhållanden.
 
Väderbeständighet. Taket påverkas av solljuset och även av de föroreningar som finns i luften t.ex. rökgaserna från skorstenen. Hagmans produkter är starka och tåliga och ger ett fullgott skydd under många år.

Produktbeskrivning:

 


Grip On Plåtfärg Tak är ett vattenburet akrylatbaserat system som består av Betvätska, Plåtprimer, Grip On Plåtfärg Tak och Shot. Tak/Fasadfärgen kan användas både med och utan tillsats av Grip On Shot.
 
Betvätska är ett effektivt surt betningsmedel för metallytor.
 
Plåtprimer är en vattenburen akrylatbaserad grundfärg med effektiva rostskyddspigment. Plåtprimer används för behandling av metallytor.
 
Grip On Shot tillsätts Tak/Fasadfärg för att på så sätt skapa en härdande två-komponentig produkt. Detta rekommenderas främst om det är låg lutning på taket (<15°), risk för stående vatten eller om man ytterligare vill förbättra färgens egenskaper och livslängd.

Gör så här:

1. Förbehandling

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Tvätta ytan med Hagmans Tak/Fasadtvätt.

• Nyare förzinkad yta – ytan betas med Hagmans Betvätska eller 10% fosforsyra och sköljes noggrannt. 
• Åldrad förzinkad yta – ev. vitrost tas bort med Hagmans Betvätska eller 10% fosforsyra och sköljes noggrannt.
• Omålad aluminium – Ev. rester av kritning och oxidation (vitrost) rengörs med Hagmans Betvätska. Därefter noggrann sköljning med vatten. Lätt slipning av ytan för bättre vidhäftning. Grunda hela ytan med Hagmans Plåtprimer.
• Tidigare målade ytor - kontrollera vidhäftningen till underlaget, vid dålig vidhäftning måste färgskiktet avlägsnas. Ytan behandlas därefter beroende på underlag.
• Plastisol – befintlig plastisol som understiger 140 my avlägsnas med ex vattenblästring.
• Rekommenderas ej på PVF2.
• Blanka ytor mattslipas.
• Rostiga partier skrapas, slipas eller stålborstas till ren metall och behandlas med Hagmans Plåtprimer.
• Spackla eventuella sprickor eller hål med Hagmans Golvspackel. 

2. Applicering

Applicera Grip On med pensel, roller eller spruta.
För att få en jämn kulör och glans så rekommenderas minst 2 skikt.
Det här behöver du (Plåttak/Plåtfasad) Hagmansprodukt Åtgång
Lagning: Golvspackel Beror på skadans omfattning.
Primer: Plåtprimer ca. 0,12 l / m²
Torktid: 3 timmar
Toppskikt: Grip On Plåtfärg Tak ca. 0,12 l / m²
Torktid: 3 timmar
Toppskikt: Grip On Plåtfärg Tak ca. 0,12 l / m²
Torktid: 3 timmar
Riktvärderna varierar med underlagets struktur.
Färgen appliceras i två skikt med pensel, roller eller spruta. Måla ej vid fuktig väderlek, max luftfuktighet 80% RF. 
Måla ej då temperaturen understiger +7°C eller överstiger 30°C. Måla ej i direkt solsken. Använd samma satsnummer till sammanhängande yta. Arbetsverktyg rengörs med vatten. Då det är låg lutning på taket (<15°) eller om man ytterligare vill förbättra färgens egenskaper och livslängd rekommenderas att man tillsätter Grip On Shot. För mer information se datablad.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår