Tetningslis

En selvheftende remse til tetning og reparasjoner. Brukes til sprekker i tak, sprukne taksteiner, utette takrenner og renner. Brukstemperatur >+12oC.

« Tilbake til produktliste

Produkt Artnr. Bruks- og informasjons-ark HMS ark 1 HMS ark 2 Faktaark
Tetningslist 10 cm x 10 lm 55161 - - - -

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand