Filltec System Cleaner 1 Liter

Filltec System Cleaner används för borttagning av oljeföroreningar, slam, smuts- och spånbeläggningar från tankar och rörledningar i samband med byte från gammal till ny skärvätska.

« Tilbake til produktliste

Produkt Artnr. Bruks- og informasjons-ark HMS ark 1 HMS ark 2 Faktaark
Filltec System Cleaner 1 Liter 16141 Last ned » Last ned » - -
Filltec System Cleaner 25 Liter 16145 Last ned » Last ned » - -
Filltec System Cleaner 200 Liter 16149 Last ned » Last ned » - -

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand