Vi er kvalitets- og miljøsertifisert
i henhold til ISO 9001 og ISO 14001!

Dette betyr at:
Vi setter kundene i sentrum, og er lydhøre for deres forventinger og krav til våre produkter. Vi utvikler kontinuerlig våre produkter, produksjonteknikker og interne rutiner, slik at vi kan leve opp til kundenes krav. Hver av våre ansatte forstår, og tar ansvar for sin påvirkning på den endelige kvaliteten i løpet av produksjonskjeden, og frem til den fornøyde kunden. Samtidig følger vi de forskrifter som gjelder for oss.

Vi arbeider forebyggende for å redusere andelen råvarer som forårsaker utslipp til jord og luft, og effektiviserer vår bruk av naturressurser.

Last ned sertifikat:
ISO 9001 & 14001 Svenska
ISO 9001 & 14001 Engelska

 

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand