Vår forretningsidé

Hagmans utvikler, fremstiller og selger kjemitekniske konsepter for avansert overflatebehandling til kunder i Norden, som dermed får lavere vedlikeholdskostnader. Gjennom egen kompetanse og i samarbeid med utvalgte partnere, utvikler og kommersialiserer vi innovative idèer som bygger på moderne teknikk.

Våre kjerneverdier
• Innovasjon
• Fleksibilitet
• Kvalitet

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand