Eiervisjon

Eiervisjon for Hagmans Kemi AB "Hagmans Kemi AB skal gjennom gode medarbeideres kreativitet og kompetanse utvikles til en av Nord-Europas ledende kjemitekniske bedrifter. Vi på Hagmans skal gjennom effektiv og kundenær produktutvikling utvikle funksjonelle og dekorative beskyttelsesbelegg til områdene gulv, tak og kjøretøyer. Vi er en markedsorientert bedrift, og vår totale satsing skal konsentreres til sofistikerte funksjonsbegreper og systemer som har tydelige miljøfordeler.”

Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

I understand