Filltec System Cleaner används för borttagning av oljeföroreningar, slam, smuts- och spånbeläggningar från tankar och rörledningar i samband med byte från gammal till ny skärvätska.

« Takaisin tuote listalle

Product Artnr. Tuoteselosteet KTT KTT 2 Faktablad
Filltec System Cleaner 1 Liter 16141 Download » Download » - -
Filltec System Cleaner 25 Liter 16145 Download » Download » - -
Filltec System Cleaner 200 Liter 16149 Download » Download » - -

    Our website use cookies. By using the website you are agreeing to out cookies policy. Click here for more information.

    I understand